Ljudlandskap

Senast ändrad: 14 maj 2017

Mobilapp för att karakterisera ljudlandskap

Nu utvecklar vi ett hjälpmedel för att karakterisera ljud och ljudlandskap. Med hjälp av mobilapplikationen Soundscape Characterisation Tool – SCT kommer du att kunna sätta ord på ljuden och göra ljudupptagningar som stöd för minnet. SCT hjälper dig att artikulera dina tankar om tystnader och allt det som låter. Dessutom ökar SCT dina möjligheter att konceptualisera en ljuddesign.

SCT har tagits fram med syftet att öka förståelsen av ”landskap” genom utvecklade former för landskapskarakterisering (jmf. t.ex. Landscape Character Assessment – LCA). Informationen kan användas exempelvis i landskapsanalyser, miljökonsekvensbeskrivningar och platsanalyser, men även som stöd i ett gestaltningsarbete. Verktyget kan även tillämpas på musik, i klassrum och så vidare, det vill säga överallt där hörseln och lyssnandet regerar.

Noteringarna som du gör med applikationen kan överföras till en dator. Vi utvecklar även en tillhörande programvara som stödjer ditt arbete med att strukturera jämförbara texter och hantera karakteriseringarna på ett systematiskt sätt om det passar dig. Hjälpmedlet förtjänar att prövas i arbetet med inventeringar, dokumentation, planering, formgivning, ljudsättning, komposition, tonsättning, framtidsstudier, scenariotekniker, medborgardeltagande och så vidare.

Inom kort kommer en prototyp av applikationen. En första version av manualen till applikationen finns nu på svenska och engelska. Dessutom tillkommer en version på danska.


Kontaktinformation
Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se