Sprid medvetenhet, stoppa antimikrobiell resistens

Senast ändrad: 22 februari 2023

Årligen genomförs World Antimicrobial Awareness Week, vars syfte är att öka medvetenheten om global antimikrobiell resistens (AMR) och att uppmana till handling för att stoppa ytterligare uppkomst och spridning av läkemedelsresistenta infektioner. AMR är ett angeläget forskningsområde där SLU bidrar med ny kunskap.

På denna sida har vi samlat fyra filmer som alla, på olika sätt, berör området AMR. Forskarna som medverkar i filmerna berättar om hur de arbetar för att förebygga ytterligare uppkomst av resistens och minskar antibiotikaanvändningen samt bidrar med ny kunskap genom sin forskning.

Friska kor behöver inte antibiotika. Men sjuka kor måste få det.

Varför är det tveksamt med en antibiotikafri djurhållning? Och är det svenska köttet utan någon antibiotikafri märkning ett bättre val än importerat kött märkt med ”antibiotikafritt”? Ulf Emanuelson, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), reder ut och förklarar varför vi gör som vi gör i Sverige.

Spolar du ner medicin i toan?

Vatten – det är vårt livselixir kan man säga. Stefan Bertilsson, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) förklarar hur vattnet för oss samman med naturen och varför det en dålig idé att spola ner antibiotika och andra medicinrester i toaletten?

Friska grisar behöver inte antibiotika. Men sjuka grisar måste få det.

Varför är det inte önskvärt med en helt antibiotikafri djuruppfödning? Magdalena Jacobson, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), berättar hur vi i Sverige jobbar med god djurhållning och förebyggande djurhälsa, det bästa sättet för att minska antibiotikaanvändningen till livsmedelsproducerande djur.

Antibiotika till ditt husdjur. Bara när det behövs!

Lider din hund av hudproblem? Multiresistenta bakterier av upprepad antibiotikaanvändning är en risk för dig som djurägare. Det finns idag många bra alternativ! SLU-forskare Kerstin Bergvall berättar om dagens behandling av hudproblem hos hund i denna film.