17
nov
Aulan, Alnarpsgården, Alnarp

Alnarps Mjölkdag

Satsa när det är svårt läge?<br> Bygga och trimma för en hållbar mjölkproduktion.

Alnarps Mjölkdag vänder sig i första hand till mjölkproducenter, rådgivare och studenter.

Program
09.00 Registrering, kaffe med ostfralla
10.00
  • Välkomna och inledning – Anders Herlin, SLU
  • Marknaden för mjölk och strategi för mjölkföretagandet – Lennart Holmström, LRF mjölk
  • Vi vågade bygga! Varför? Vad blev rätt? Vad blev fel? Vad skall man fokusera på? - Mikael Palm, Högalid, Smedstorp
  • Självklart med bra logistik på mjölkgården men vad betyder det och hur gör man det? Susanne Pejstrup, virksomhedskonsulent, Logistik og Ledelse, Danmark
  • Paneldebatt
12.00 Lunch
13.15

Fortsättning:

  • Planera och bygga för den stora besättningen och vad är lärorikt för den som bygger för en mindre besättning? - Maria Mickelåker, Hushållningssällskapet Kristianstad
  • Bete och mjölkningsrobot – hur får man korna att gå ut? – Eva Spörndly, Husdjurens utfodring och vård, SLU
  • Smarta idéer för betesdrift – Emmanuel Andersson, Näsby Boställe, Vollsjö
  • Sensorer och robotar i Sörgården… något att satsa på? – Anders Herlin, Biosystem och teknologi, SLU
  • Paneldebatt
15.00 Kaffe och förfriskningar, avslutning 
 
Fakta
Tid: 2014-11-17 09:00 - 16:00
Ort: Alnarp
Lokal: Aulan, Alnarpsgården
Arrangör: SLU-Alnarp Inst. f. biosystem och teknologi, Skånemejerier ek för, Skånesemin och Partnerskap Alnarp
Sista anmälningsdag: 12 november 2014
Pris: 300 kronor (inkl. moms), studenter på lantbruksskolor halv avgift. Inkluderar dokumentation, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe, faktureras i efterhand.
Mer information:

Anmälan: I första handpå Partnerskap Alnarps hemsida
i andra hand e-post: anders.herlin@slu.se,
i tredje hand fax: 040-46 72 22 samt undantagsvis per telefon 040-41 52 19.


Länk till dokument

Kontaktinformation