Ur SLU:s kunskapsbank

Träning, underlag och förlorade träningsdagar hos hopphästar

Senast ändrad: 03 juni 2021

Trettioen professionella hopphästryttare med totalt 263 hästar från Holland, Sverige, Schweiz och Storbritannien fick föra dagbok över träning, underlagsanvändning och hästarnas hälsoproblem i ca 6 månader.

Mängden och typ av träning varierade mycket och sannolikt tränar inte alla ryttare optimalt med avseende på prestation och hälsa.

Hästarna som hade många skadedagar ("dagar då hästen inte kunde tränas pga hälsoskäl") tränades mindre även då hästarna bedömdes vara i full träning. Med avseende på mängden skadedagar så var variation i arbetet klart positivt, att träna en begränsad tid på sandunderlag negativt, men att träna/tävla på sandträflis positivt. Andelen vila hade betydelse för risken för att hästen får skadedagar, och denna andel skulle inte vara för stor.

Länk:

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24125697

Referens:

Egenvall A, Tranquille CA, Lönnell AC, Bitschnau C, Oomen A, Hernlund E, Montavon S, Franko Andersson M, Murray RC, Weishaupt MA, van Weeren R, Roepstorff L. 2013. Days-lost to training and competition in relation to workload in 263 elite show-jumping horses in four European countries. Preventive Veterinary Medicine 112, 387– 400


Kontaktinformation

Agneta Egenvall
Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för epidemiologi                                                        

E-post: agneta.egenvall@slu.se