Forskarutbildningsämnen

Senast ändrad: 04 januari 2019

En doktorand blir antagen till ett forskarutbildningsämne. Varje ämne finns reglerat i en allmän studieplan.

SLU har fyra fakulteter och varje fakultet har sina specifika ämnen. Alla ämnen beskrivs på SLU:s medarbetarwebb: "Forskarutbildningsämnen och allmänna studieplaner


Kontaktinformation

LTV-fakultetens studierektorer för forskarutbildning:

Helene Larsson Jönsson, Alnarp. Tel: 040-415370. Ansvarig för naturvetenskapliga och teknologiska ämnen.
Åsa Klintborg Ahlklo, Alnarp. Tel: 040-415421. Ansvarig för humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

NJ-fakultetens studierektorer för forskarutbildning:

Elisabet Lewan, Uppsala, Tel: 018-67 26 29
Robert Glinwood, Uppsala, Tel: 018-67 23 42

S-fakultetens studierektorer för forskarutbildning:

Göran Spong, Umeå. Tel: 0730-350641

VH-fakultetens studierektor för forskarutbildning:

Carl-Gustaf Thulin, Uppsala. Tel: 0705-64 53 58

 

Generellt om forskarutbildningen: Lotta Jäderlund