Besök hos Äppelriket i Kivik

Senast ändrad: 21 februari 2024

LivsID besökte Äppelriket – en sammanslutning av flera små och medelstora producenter.

Den 3 oktober gjorde vi en exkursion till Äppelriket som är en sammanslutning av flera små och medelstora producenter. De delar på en logistiklösningar som transport och lagring. Vi besökte en äppleplantering och fick en bra bild av det moderna äppelproduktion i Sverige. Äpplen måste hanteras på ett noggrant sätt, för att redan på fältet och under skörden minimera infektionsrisken med skadesvampar.

Senare fick vi se packningsstationen av äppelriket. Mycket av industridoktorand- projektet vid äppelriket, som Joakim Sjöstrand håller i, handlar om förpackning och lagring. En av de största utmaningar inom äppleproduktionen är lagring, så att äpplen kan säljas lång tid efter skörden.

Exkursionen avslutades med ett besök av äppelmarknaden i Kivik där mycket av äpple- och fruktodlingen från Skåne visades upp. Man kunde självklart också handla lokala produkter. Äppeltavlan – ett konstverk som årligen produceras bara av äpplen från regionen – var intressant att se.


Kontaktinformation