Besök hos DeLaval

Senast ändrad: 04 februari 2020

Den 22 maj 2019 besökte vi DeLavals anläggning i Tumba. Vi fick en insyn i deras historia och syn på livsmedelsproduktion, produktion av mjölkningsrobotarna och deras användning på Hamra gård.

Vi fick också en presentation av industridoktoranden John Bonestroo hos DeLaval om sitt projekt och av industripartnerns handledare, Ilka Klaas, om hur projektet interagerar med utvecklingen av hela företaget. Projektet handlar om att ta fram en smart beslut- & stödsystem baserad på sensorteknik för att identifiera risken för kossorna att utveckla mastitis. En bra och tidig riskbedömning kan hjälpa bönderna att använda rätt behandling och sänka kostnader under produktionen. Det kan även minska användningen av antibiotika i djurproduktionen. 


Kontaktinformation