Ny sökning
TN0347

Energisystemplanering

Kursen är projektbaserad och handlar om att med ett framtids- och hållbarhetsperspektiv analysera och utveckla system med flera användare och intressenter. Projekten utförs i samarbete med externa intressenter som t ex kommun, region och privata aktörer. Projektarbetet genomförs i grupp och bygger på att studenterna tillämpar sina kunskaper från tidigare kurser, såväl kunskaper om specifika energitekniker och –system, som generella kompetenser. Särskilt fokus ligger på energisystem inom transport- och fastighetssektorerna.

En viktig del av kursen är att arbeta med projektplanering och dokumentation samt reflektera över projektarbetet som sådant.

Information från kursledaren

Välkommen till Energisystemplanering hösten 2023! Den här kursen är till största delen projektbaserad och i kursens inledning kommer vi att skapa projektgrupper och utforma uppdrag i samarbete med uppdragsgivare och intressenter inom privat och/eller offentlig sektor. Ett översiktligt schema finns hittar du via TimeEdit.

Mera utförlig kursinformation, betygskriterier med mera kommer att publiceras på canvas för antagna studenter (som programstudent vid UU kommer du även att nå den informationen via Studium). Vid frågor är du välkommen att kontakta David Ljungberg.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TN0347-10412 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0347

Läsåret 2022/2023

Energisystemplanering (TN0347-10073)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Energisystemplanering (TN0347-10218)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Energisystemplanering (TN0347-10249)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Energisystemplanering (TN0347-10191)

2019-09-02 - 2020-01-19

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Kursen bygger till största utsträckning på att studenterna söker litteratur på egen hand utifrån behov i projektarbetet. Kursgemensam litteratur är följande:

Eriksson, M och Lilliesköld, 2005. Handbok för mindre projekt. Liber. ISBN: 978-91-47-05270-7

Andersen, E. och Schwencke, E. 1998. Projektarbete - en vägledning för studenter (Kapitel 9). Studentlitteratur. ISBN: 9789144008905

Börjeson, L., Höjer, M., Dreborg, K.-H., Ekvall, T., Finnveden, G., 2006. Scenario types and techniques: Towards a user’s guide. Futures 38, 723–739. https://doi.org/10.1016/j.futures.2005.12.002

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i Energisystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 25370 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1F)
Ämne: Teknologi Teknologi Teknik
Kurskod: TN0347 Anmälningskod: SLU-10412 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 33%