Ny sökning
BI1076

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö

I samverkan med handledaren skall studenten identifiera en för ämnet lämplig frågeställning och genomföra ett individuellt projektarbete. Obligatoriska moment som litteraturstudier, föreläsningar, övningar, studiebesök eller fältstudier kan förekomma beroende på den valda uppgiftens karaktär. Studenten skall redovisa sitt arbete i en rapport som betygssätts med avseende på introduktion till frågeställningen, problemformulering, metodbeskrivning, databearbetning, slutsatser, användning av litteratur, språkbruk, samt omfattning av irrelevant text. Utöver detta skall studenten muntligt redovisa sitt arbete vid ett seminarium. För att bli registrerad på kursen måste studenten ha hittat en handledare vid institutionen och valt ett ämne.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1076-30098 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1076

Läsåret 2023/2024

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-20065)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2023/2024

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-10178)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-50054)

2023-06-05 - 2023-08-27

Läsåret 2022/2023

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-40135)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-30223)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-20149)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2022/2023

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-10268)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-50049)

2022-06-06 - 2022-08-28

Läsåret 2021/2022

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-40033)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-20039)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-10101)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-50007)

2021-06-07 - 2021-08-15

Läsåret 2020/2021

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-40014)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-30029)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2020/2021

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-20015)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2020/2021

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-10023)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-50006)

2020-06-08 - 2020-08-16

Läsåret 2019/2020

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-40028)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-30044)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2019/2020

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-20031)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2019/2020

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-10049)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-50034)

2019-06-10 - 2019-08-30

Läsåret 2018/2019

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-40148)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Management of Fish and Wildlife Populations - Master's Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1076 Anmälningskod: SLU-30098 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 100%