Ny sökning
BI1112

Biologi

Introduktion till cellbiologi, genetik, växtfysiologi och djurfysiologi. Organismer, deras struktur och funktion från uttryck av genetisk information till fysiologi hos hela organismer.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1112

Läsåret 2021/2022

Biologi (BI1112-30291)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Biologi (BI1112-20150)

2020-10-26 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Biologi (BI1112-20058)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Biologi (BI1112-20094)

2018-10-29 - 2019-01-20

Läsåret 2018/2019

Biologi (BI1112-20159)

2018-10-29 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Biologi (BI1112-20004)

2017-10-30 - 2018-01-12

Läsåret 2016/2017

Biologi (BI1112-20020)

2016-10-24 - 2017-01-13

Läsåret 2015/2016

Biologi (BI1112-20112)

2015-10-26 - 2016-01-17

Läsåret 2014/2015

Biologi (BI1112-30149)

2015-01-19 - 2015-03-22

Läsåret 2013/2014

Biologi (BI1112-30069)

2014-01-20 - 2014-03-23

Kursplan

BI1112 Biologi, 5,0 Hp

Biology

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 5,0 0301

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande särskild behörighet Ma D, Fy B och Ke A.

Mål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

- redogöra för grundläggande strukturer och processer i celler

- beskriva hur det genetiska materialet överförs mellan celler och generationer

- redogöra för högre växters uppbyggnad och funktioner

- redogöra översiktligt för djurs uppbyggnad och funktioner

- visa förmåga att skriftligt redovisa experimentella resultat

Innehåll

Introduktion till cellbiologi och genetik. Organismer, deras struktur och funktion. Upptag av vatten och näringsämnen: metabolism och vattenbalans. Reproduktion och spridning. Skydds- och överlevnadsmekanismer.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig examination samt godkända praktiska övningsmoment och seminarier.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PSR för civilingenjörsprogrammet i energisystem
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: 1TV001 (Uppsala universitet)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1112 Anmälningskod: SLU-30082 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtbiologi Studietakt: 35%