Ny sökning
BI1200

Djurmiljö

Syftet med kursen är att erbjuda studenten fördjupning i ämnet djurmiljö och dess påverkan på djurs beteende och välfärd ur både ett svenskt och internationellt perspektiv.

Information från kursledaren

Hej och välkomna till kursen Djurmiljö!

Viktig information inför hösten 23 är att kursen som vanligt innehåller en sk Skaravecka. Det är en studieresa då vi åker till Skara för att göra ett antal studiebesök och även passar på att åka till Nordens Ark i Bohuslän för ett projekt med att designa hägn för djurparksdjur. Hela veckan är obligatorisk och den är planerad till v.39.

Jag ska försöka få ut ett preliminärt schema innan jag går på semester, men annars kommer det senast 4v innan kursstart.

Har ni frågor om kursen är det bara att ni hör av er (mailadress hittar ni i menyn till höger).

Hoppas att ni precis som vi ser fram emot en rolig kurs i höst.

//Lisa och Sofia

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1200-10014 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Kursen har ingen obligatorisk litteratur som behöver köpas.

Svensk djurskyddslagstiftning och EUs djurskyddslagstiftning kommer behöva användas i kursen (finns tillgängligt på nätet).

Kurslitteraturen består framförallt av det ni själva söker fram som är relevant för de olika momenten i kursen, t ex vetenskapliga artiklar, publikationer och handböcker av olika slag. En del rekommenderad litteratur kommer finnas tillgängligt på Canvas vid kursstart. Det kan också vara värdefullt att ha tillgång till övergripande böcker om djurs beteende och välfärd, t ex:

The Ethology of domestic animals: An introductory text; Edited by Per Jensen; 3rd Edition

Animal Welfare; Edited by: Appleby, Olsson & Galindo; 3rd Edition

Routledge Handbook of Animal Welfare; Edited by Knight, Philips & Sparks; 1st Edition

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Etologi och djurskydd (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Husdjursvetenskap Biologi
Kurskod: BI1200 Anmälningskod: SLU-10014 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%