Ny sökning
BI1233

Hydroponiska system inom trädgårdsodling och i offentlig miljö

Med hydroponiska system avses på denna kurs högteknologiska odlingssystem där växtnäring tillförs i flytande form. Kursen omfattar biologiska, teknologiska och trädgårdsvetenskapliga frågeställningar och rör såväl produktion av trädgårdsprodukter som odling och användning av växter i offentlig miljö. På kursen belyses miljöaspekter och grunder i växtfysiologi och teknologi integreras. Kursen tar upp en rad olika tillämpningsområden för hydroponiska odlingssystem och belyser hur dessa system kan anpassas efter växters behov. Under kursen bygger deltagarna själva hydroponiska system i växthus eller utomhus, tar analysprov, styr vatten- och växtnäringstillförsel, ansvarar för plantskötsel, löser odlingstekniska problem samt utvärderar resultaten. Stor vikt läggs vid att applikationer i offentlig miljö ska vara långlivade och att trädgårdsprodukter som odlas fram ska hålla hög kvalitet. Schemalagda laborationer, övningar, gruppdiskussioner, handledning, redovisningar, seminarier och studiebesök är obligatoriska


Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Course literature 2023

Raviv, MJ, Lieth, JH and Bar-Tal A. 2019. Soilless Culture: Theory and Practice. Elsevier Science, second ed. ISBN: 978-0-444-63696-6. The library has two printed copies, and the book is available as an online resource via the SLU library.

Reference literature:

  • Resh, Howard M. 2013. Hydroponic Food Production. A definitve guidebook for the advances home gardener and the commercial hydroponic grower. CRC Press, seventh edition. Available as an online resource via the SLU library.

  • Savvas, D & Passam H. 2002. Hydroponic Production of Vegetables and Ornamentals. Embryo Publications, ISBN: 960-8002-12-5. Available as hard copy at the Alnarp library.

  • Alsanius B. et al. 2019 Sustainable systems for integrated fish and vegetable production. In: Marcelis L.F.M & Heuvelink E. 2019. Achieving sustainable greenhouse cultivation. Burleigh Dodds Series in Agricultural Science. Available as pdf in Canvas course room.

  • Van der Lugt, G. et al. 2016. Nutrient solutions for greenhouse crops. Consultant Plant Nutrition in Horticulture
    N.B. This booklet is produced and published by commercial companies with interest in the plant nutrient sector. Available as pdf in the Canvas course room.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Horticultural Science - Master's Programme Trädgårdsingenjörsprogrammet - design Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Biologi
Kurskod: BI1233 Anmälningskod: SLU-20006 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%