Ny sökning
BI1235

Postharvest - biologi och teknologi efter skörd

Kursen handlar om hur olika faktorer påverkar kvalitet av trädgårdsprodukter efter skörd. Hur man kan behålla kvalitet efter skörd, reducera förluster samt minska matsvinn i alla led är viktiga delar. Kursen ger fördjupad förståelse av fysiologi, hantering och teknologi för efterskördsperioden av trädgårdsprodukter, från skörd till konsumtion.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1235-30143 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1235

Läsåret 2019/2020

Postharvest - biologi och teknologi efter skörd (BI1235-30096)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Postharvest - biologi och teknologi efter skörd (BI1235-30035)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Postharvest - biologi och teknologi efter skörd (BI1235-30083)

2018-01-15 - 2018-03-25

Läsåret 2016/2017

Postharvest - biologi och teknologi efter skörd (BI1235-30065)

2017-01-16 - 2017-03-26

Läsåret 2015/2016

Postharvest - biologi och teknologi efter skörd (BI1235-30264)

2016-01-18 - 2016-03-27

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  1. Postharvest. An introduction to the physiology and handling of fruit and vegetables Författare: Wills, R,. Golding, J. ISBN: 9781786391483 Kommentar: Utgiven: 2016-09-01 Förlag: CABI Publishing OBS! Det finns även tidigare utgåvor, så titta efter att det är denna senaste. Boken är tillgänglig som tryckt bok eller E-bok. Se övrig kurslitteratur i litteraturlista på Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1235 Anmälningskod: SLU-30143 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Växtförädling Studietakt: 100%