Ny sökning
BI1251

Organismvärlden

Kursen ger grundläggande kunskaper om olika organismgruppers systematik och evolutionära historia, samt teori för artbildning och evolution. Kursen behandlar egenskaper hos representativa grupper inom den eukaryota delen av organismvärlden, dvs

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1251

Läsåret 2022/2023

Organismvärlden (BI1251-30089)

2023-02-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Organismvärlden (BI1251-30182)

2022-02-18 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Organismvärlden (BI1251-30236)

2021-02-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Organismvärlden (BI1251-30213)

2020-02-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Organismvärlden (BI1251-30090)

2019-02-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Organismvärlden (BI1251-30016)

2018-02-12 - 2018-03-25

Läsåret 2016/2017

Organismvärlden (BI1251-30057)

2017-02-13 - 2017-03-26

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Biology - A Global Approach, 12:e upplagan (2020)
**Författare: **Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky och Orr
**ISBN: **9781292341637
**Kommentar: **Även tidigare upplagor går bra (10:e och 11:e).

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1251 Anmälningskod: SLU-30366 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Ekologi Studietakt: 100%