Ny sökning
BI1273

Växtproduktion

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1273

Läsåret 2021/2022

Växtproduktion (BI1273-40081)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Växtproduktion (BI1273-40130)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Växtproduktion (BI1273-40038)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Växtproduktion (BI1273-40136)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Växtproduktion (BI1273-40141)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Växtproduktion (BI1273-40011)

2018-03-21 - 2018-06-03

Kursplan

BI1273 Växtproduktion, 15,0 Hp

Crop Production

Ämnen

Lantbruksvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Skog 2,5 0202
Jordbrukets växter och skadegörare 4,5 0203
Jordbrukets odlingssystem 8,0 0204

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Biologi
Kurskod: BI1273 Anmälningskod: SLU-40036 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%