Ny sökning
BI1279

Växtbiologi

Kursen behandlar olika aspekter av växter och hur de fungerar i sin naturliga omgivning, till exempel kopplingar mellan utseende och funktion, vad växter behöver för att leva, hur både yttre och inre faktorer styr tillväxt och utveckling, och hur växter försvarar sig mot olika former av stress. Vidare tas också fotosyntes, ämnesomsättning och näringsinnehåll upp, liksom hur människan genom olika former av förädling försökt styra dessa. Växter som experimentella modellsystem inom biologin understryks, och praktisk träning ges i form av flera laborationer och växtodlingsförsök.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1279-20203 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1279

Läsåret 2022/2023

Växtbiologi (BI1279-20062)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Växtbiologi (BI1279-20078)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Växtbiologi (BI1279-20151)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Växtbiologi (BI1279-20112)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Växtbiologi (BI1279-20096)

2018-11-05 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Växtbiologi (BI1279-20005)

2017-10-30 - 2018-01-14

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Campbell Biology 12th ed.

  • Publisher ‏ : ‎ Pearson; 12th edition (January 17, 2020)
  • Language ‏ : ‎ English
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 0135188741
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0135188743

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi Biologi
Kurskod: BI1279 Anmälningskod: SLU-20203 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för växtbiologi Studietakt: 100%