Ny sökning
BI1282

Djurfysiologi

Andra kursvärderingar för BI1282

Läsåret 2020/2021

Djurfysiologi (BI1282-20070) 2020-12-03 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Djurfysiologi (BI1282-20157) 2019-12-04 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Djurfysiologi (BI1282-20124) 2018-12-07 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Djurfysiologi (BI1282-20014) 2017-12-01 - 2018-01-14

BI1282 Djurfysiologi, 7,5 Hp

Animal Physiology

Kursplan fastställd

2016-12-02

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst sammanlagt 10 hp biokemi och cellbiologi.

Mål

Kursen behandlar basal anatomi och fysiologi för de vanligaste husdjuren vilket ger nödvändiga grundkunskaper för förståelsen av hur det friska djuret fungerar.
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- översiktligt beskriva husdjurens grundläggande anatomiska byggnad
- beskriva vävnaders och organs struktur och funktion
- redogöra för hur organ och reglersystem samverkar under olika betingelser

Innehåll

Undervisningen sker i form av föreläsningar och demonstrationer samt praktiska övningar i mindre grupper. Vissa av övningarna är obligatoriska. Kursen behandlar muskulatur, nervsystem, endokrina organ, respirationsorgan, cirkulationsorgan, digestionsorgan, reproduktionsorgan, mjölkkörtel och utsöndringsorgan. Vidare ingår hormonella och centrala regleringsmekanismer.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

- Förkunskapskraven kan uppnås t.ex. genom att ha följt kurserna Biokemi fortsättningskurs, 7,5 hp (KE0064) och Cellbiologi, 7,5 hp (BI1250) med minst 10 hp godkänt resultat.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: BI0857
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Människokroppen, Fysiologi och anatomi
Författare: Sand O, Sjaastad ØV, Haug E och Bjålie JG.
ISBN: ISBN 978-91-47-08435-7
Kommentar: 2007, Andra upplagan Det här är den huvudsakliga kursboken
2) Husdjurens byggnad och funktion
Författare: Björnhag G,
ISBN: Institutionen för anatomi och fysiologi, SLU, 2004
Kommentar: Kommer att finnas på kursens Canvassida för nedladdning
3) Kompendium i histologi
Författare: Ridderstråle Y och Holm L.
ISBN: Institutionen för djurfysiologi, SLU, 2003
Kommentar: Kommer att finnas på kursens Canvassida för nedladdning

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - livsmedel Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: BI1282 Anmälningskod: SLU-20165 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 100%