Ny sökning
BI1282

Djurfysiologi

Information från kursledaren

Hej Student!

Du som är antagen till kursen Bi1228 kommer att får ett informationsbrev om kursen och det preliminära schemat via e-mail den 3 november. Om du inte fått detta hör av dej till us-frist@slu.se

Hälsningar Lena Holm, kursledare

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1282-20165 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1282

Läsåret 2020/2021

Djurfysiologi (BI1282-20070)

2020-12-03 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Djurfysiologi (BI1282-20157)

2019-12-04 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Djurfysiologi (BI1282-20124)

2018-12-07 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Djurfysiologi (BI1282-20014)

2017-12-01 - 2018-01-14

Kursplan

BI1282 Djurfysiologi, 7,5 Hp

Animal Physiology

Ämnen

Husdjursvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst sammanlagt 10 hp biokemi och cellbiologi.

Mål

Kursen behandlar basal anatomi och fysiologi för de vanligaste husdjuren vilket ger nödvändiga grundkunskaper för förståelsen av hur det friska djuret fungerar.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- översiktligt beskriva husdjurens grundläggande anatomiska byggnad

- beskriva vävnaders och organs struktur och funktion

- redogöra för hur organ och reglersystem samverkar under olika betingelser

Innehåll

Undervisningen sker i form av föreläsningar och demonstrationer samt praktiska övningar i mindre grupper. Vissa av övningarna är obligatoriska. Kursen behandlar muskulatur, nervsystem, endokrina organ, respirationsorgan, cirkulationsorgan, digestionsorgan, reproduktionsorgan, mjölkkörtel och utsöndringsorgan. Vidare ingår hormonella och centrala regleringsmekanismer.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

- Förkunskapskraven kan uppnås t.ex. genom att ha följt kurserna Biokemi fortsättningskurs, 7,5 hp (KE0064) och Cellbiologi, 7,5 hp (BI1250) med minst 10 hp godkänt resultat.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: BI0857

Betygskriterier

Betygskriterier BI1282 Djurfysiologi, HT 2021

Lärandemål 1

Lärandemål 2

Lärandemål 3

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Översiktligt beskriva husdjurens grundläggande anatomiska byggnad

Beskriva vävnaders och organs struktur och funktion

Redogöra för hur organ och reglersystem samverkar under olika betingelser

Betyg

5

Studenten tillämpar sina anatomiska, histologiska och fysiologiska kunskaper för att förklara organens funktion. Studenten redogör för kroppens olika reglersystem samt för hur organ och reglersystem samverkar under olika betingelser hos olika djurslag.

4

Studenten tillämpar sina anatomiska, histologiska och fysiologiska kunskaper för att förklara organens funktion samt redogör för kroppens olika reglersystem.

3

Studenten beskriver översiktligt kroppens grundläggande anatomiska byggnad.

Studenten identifierar vävnader och vissa organ på histologiska preparat samt beskriver deras uppbyggnad och funktion.

Studenten tillämpar sina anatomiska, histologiska och fysiologiska kunskaper för att förklara organens funktion.

Examination

Skriftlig sluttentamen

Frågor från kursens olika områden, inklusive anatomiska och histologiska bilder samt ett antal flervalsfrågor från det frivilliga webprovet.

För betyg 3 krävs 60% av maxpoäng

För betyg 4 krävs 75% av maxpoäng

För betyg 5 krävs 85% av maxpoäng

Slutligt betyg på kursen

Betyg 3

Betyget 3 i skriftlig sluttentamen samt godkända obligatoriska moment

Betyg 4

Betyget 4 i skriftlig sluttentamen samt godkända obligatoriska moment

Betyg 5

Betyget 5 i skriftlig sluttentamen samt godkända obligatoriska moment

Litteraturlista

  1. Människokroppen, Fysiologi och anatomi Författare: Sand O, Sjaastad ØV, Haug E och Bjålie JG. ISBN: ISBN 978-91-47-08435-7 [Människokroppen, Fysiologi och anatomi] (https://www.adlibris.com/se/bok/manniskokroppen-9789147084357?gclid=EAIaIQobChMIiouPxOWS7AIVywJ7Ch0JUQ2wEAQYASABEgI7sPD_BwE) Kommentar: 2007, Andra upplagan Det här är den huvudsakliga kursboken
  2. Husdjurens byggnad och funktion Författare: Björnhag G, ISBN: Institutionen för anatomi och fysiologi, SLU, 2004 Kommentar: Kommer att finnas på kursens Canvassida för nedladdning
  3. Kompendium i histologi Författare: Ridderstråle Y och Holm L. ISBN: Institutionen för djurfysiologi, SLU, 2003 Kommentar: Kommer att finnas på kursens Canvassida för nedladdning

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Husdjursvetenskap Biologi
Kurskod: BI1282 Anmälningskod: SLU-20165 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 100%