Ny sökning
BI1289

Hund- och kattetologi

Denna distanskurs riktar sig till dig som vill lära dig mer om hundens och kattens normala beteende och beteendebehov och deras evolutionära ursprung och anpassningar. Kursen kommer även belysa djurskydd med relevant lagstiftning, bakomliggande orsaker till beteendestörningar och problembeteenden för hund och katt och hur dessa kan förbyggas. Fördjupade kunskaper om hunden och kattens etologi kan bidra till en förbättrad välfärd för dessa djur. Kursen ger dig även verktyg för kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt så att du kan fortsätta ditt livslånga lärande om hundar och katters beteende även efter kursens slut. Möten med andra kursdeltagare i form av träffar i Skara och en del praktiska övningar bidrar till ett ökat kontaktnät.

Information från kursledaren

Datum för två obligatoriska helgträffar på plats (SLU Skara, campus):

30/9-1/10 och 25-26/11

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1289-10024 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1289

Läsåret 2022/2023

Hund- och kattetologi (BI1289-10318)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Hund- och kattetologi (BI1289-10294)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Hund- och kattetologi (BI1289-10139)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Hund- och kattetologi (BI1289-10228)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Hund- och kattetologi (BI1289-10219)

2018-09-03 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Hund- och kattetologi (BI1289-10291)

2017-08-28 - 2018-01-14

Läsåret 2017/2018

Hund- och kattetologi (BI1289-10293)

2017-08-28 - 2018-01-14

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Turner, D.C. & Bateson, P. 2014. The domestic cat: The biology of its behavior. Third edition. Cambridge University Press. Cambridge, ISBN 978-1-107-02502-8.

Serpell, J. 2017. The domestic dog: Its evolution, behavior and interaction with people. Second edition. Cambridge University Press. Cambridge, ISBN 978-1-107-69934-2.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Biologi Biologi
Kurskod: BI1289 Anmälningskod: SLU-10024 Plats: Skara Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 25%