Ny sökning
BI1290

Hästens beteendebiologi

Denna distanskurs riktar sig till dig med en önskan om att lära dig mer om hästen som biologisk varelse med fokus på beteende. Fördjupade kunskaper om hästars etologi kan medföra bättre välfärd för hästen och säkrare hästhantering för oss människor. Kursen ger dig verktyg för kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt så att du kan fortsätta ditt livslånga lärande om även efter kursens slut. Helgträffarna innebär möten och diskussioner med andra kursdeltagare vilket ger möjlighet till ett utökat kontaktnät och en ökad förståelse för andras synsätt. Genom praktiska övningar och studiebesök ges förutsättningar för ett ökat lärande och praktiska tillämpningar av kursens teoretiska grund.

Information från kursledaren

Varmt välkomna till kursen Hästens beteendebiologi!

Detta är en distanskurs med två obligatoriska helgträffar i Skara.

Helgträffarna kommer att inträffa 3-4 februari samt 11-12 maj. Information om var ni kan boka boende mm kommer när kursen har startat.

Kursbok: Riley, C.B., Fraser, A.F. & Cregier, S.E. (2022). Fraser's the behaviour and welfare of the horse. Wallingford, Oxfordshire: CABI.

Denna bok finns tillgänglig som e-bok gratis för SLU-studenter. Ni hittar den via SLU-bibliotekets hemsida.

Varmt välkomna!
Jenny & Anna

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1290-30024 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1290

Läsåret 2022/2023

Hästens beteendebiologi (BI1290-30277)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Hästens beteendebiologi (BI1290-30259)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Hästens beteendebiologi (BI1290-30126)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Hästens beteendebiologi (BI1290-30220)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Hästens beteendebiologi (BI1290-30187)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Hästens beteendebiologi (BI1290-30253)

2018-01-15 - 2018-06-03

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Riley, C.B., Fraser, A.F. & Cregier, S.E. (2022). Fraser’s the behaviour and welfare of the horse. Wallingford, Oxfordshire: CABI.

Denna bok finns tillgänglig som e-bok gratis för SLU-studenter. Ni hittar den via SLU-bibliotekets hemsida.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Biologi Biologi
Kurskod: BI1290 Anmälningskod: SLU-30024 Plats: Skara Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 25%