Ny sökning
BI1290

Hästens beteendebiologi

Denna distanskurs riktar sig till dig med en önskan om att lära dig mer om hästen som biologisk varelse med fokus på beteende. Fördjupade kunskaper om hästars etologi kan medföra bättre välfärd för hästen och säkrare hästhantering för oss människor. Kursen ger dig verktyg för kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt så att du kan fortsätta ditt livslånga lärande om även efter kursens slut. Helgträffarna innebär möten och diskussioner med andra kursdeltagare vilket ger möjlighet till ett utökat kontaktnät och en ökad förståelse för andras synsätt. Genom praktiska övningar och studiebesök ges förutsättningar för ett ökat lärande och praktiska tillämpningar av kursens teoretiska grund.

Information från kursledaren

2021-01-04
Varmt välkomna till Hästens Beteendebiologi!
Hej Alla! Varmt välkomna till kursen Hästens beteendebiologi! Vi ser fram emot att tillbringa våren, digitalt tillsammans med er! Helgträffarna är datumen 6-7 februari samt 8-9 maj. Vi vet nu att träffarna sker digitalt, se schemat. God fortsättning på det nya året! Jenny & Anna

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1290-30126 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1290

Läsåret 2022/2023

Hästens beteendebiologi (BI1290-30277)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Hästens beteendebiologi (BI1290-30259)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2019/2020

Hästens beteendebiologi (BI1290-30220)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Hästens beteendebiologi (BI1290-30187)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Hästens beteendebiologi (BI1290-30253)

2018-01-15 - 2018-06-03

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Betygskriterier för kursen Hästens beteendebiologi

Kursmål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:


1. beskriva hästens evolutionära bakgrund både vad gäller miljö och beteendemässiga anpassningar,
2. beskriva hästens beteendestörningar, hur dessa uppkommer, hur dessa kan förebyggas och hanteras,
3. översiktligt redogöra för den djurskyddslagstiftning som reglerar hästens inhysningsmiljö, skötsel och hantering,
4. analysera och diskutera hästens beteende utifrån olika perspektiv och med olika målgrupper,
5. redogöra skriftligt och muntligt för sambandet mellan olika hästhållningssystem och hur dessa påverkar hästens beteende,
6. under handledning granska och diskutera vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur angående hästars inhysning och beteende,
7. översiktligt redogöra för etologisk metodik avseende häst.

Kursmoment och betyg:

  • Helgträffar (behandlar framförallt kursmål 1, 2 & 4)

För betyget 3: Medverkan vid obligatoriska helgträffar, eller vid giltig frånvaro, godkända ersättningsuppgifter.

  • Canvas-quizzar

På momentet ges betygen U/3

För betyget 3: Studenten har godkänt resultat på de två självrättande quizzarna på Canvas.

  • Veckans artikel

På momentet ges betygen U/3

För betyget 3: Studenten har genomfört fem godkända reflektioner på fem artiklar.

  • Reflektioner efter helgträffar

På momentet ges betygen U/3

För betyget 3: Studenten skriver en godkänd reflektion efter varje helgträff

  • Projektarbete i grupp (behandlar kursmål 1-4, 6-7)

På momentet ges betygen U/3

För betyget 3: Studenten deltar aktivt i grupparbetet med en frågeställning inom hästetologi, samt tar aktiv del i redovisningen av grupparbetet.

  • Hästgnäggsinlägg i grupp (behandlar kursmål 4)

På momentet ges betygen U/3

För betyget 3: Studenten deltar aktivt i gruppens inlägg om aktuella mediala hästhändelser.

  • Individuell studiebesöksrapport (behandlar kursmål 1-6)

På momentet ges betygen U/3/4/5

För betyget 3: Studenten planerar, genomför ett studiebesök och redovisar detta skriftligt. Hästhållningen beskrivs i ord och bild och en vetenskaplig bakgrund ges till hästars beteendebehov. Vetenskapliga referenser ska användas vid behov. Se

https://www.slu.se/site/bibliotek/skriva-och-referera/skriv-och-sprakhjalp/akademiska-skrivtips/

För betyget 4: Utöver nivå 3 redovisar studenten en plan för förbättring av den besökta hästhållningen och underbygger denna plan med ytterligare vetenskapliga artiklar.

För betyget 5: Utöver nivå 3 och 4 föreslår studenten även en plan för hur denna förbättring kan kommuniceras på ett konstruktivt och positivt sätt med hästhållaren.

Totalbetyg på kursen:

För totalbetyget 3:

Godkänt deltagande på obligatoriska moment

För totalbetyget 4:

Utöver betyg 3; Betyg på 4 studiebesöksrapporten

För totalbetyget 5:

Utöver betyg 3; Betyg på 5 studiebesöksrapporten

Litteraturlista

  1. Equine behaviour - a guide for veterinarians and equine scientists, 2nd edition Författare: McGreevy, Paul ISBN: 978-0-7020-4337-6 1) Eguine behaviour - 1a upplagan Författare: McGreevy, Paul [Eguine behaviour - 1a upplagan] (https://www2.univet.hu/users/knagy/books/Equine%20Behavior.pdf) Kommentar: Elektronisk

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1290 Anmälningskod: SLU-30126 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 25%