Ny sökning
BI1291

Djurparksdjurens beteende

Denna distanskurs riktar sig till dig med en önskan om att lära dig mer om beteende och behov hos djur som lever i djurpark men även deras evolutionära ursprung och anpassningar. Kursen kommer belysa hur olika aspekter av djurparksmiljön, så som inhysning, utfodring och besökare, kan påverka djurens beteende och välfärd. Genom fördjupade kunskaper och ökad förståelse för vilka begränsningar som djuren ställs inför i djurparksmiljön och hur dessa påverkar djurens beteende och välfärd kan också djurens välfärd förbättras. Kursen ger dig även verktyg för kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt så att du kan fortsätta ditt livslånga lärande om djurparksdjurens beteenden även efter kursens slut. Möten med andra kursdeltagare och en del praktiska övningar bidrar till ett ökat kontaktnät.
2020-09-07
Studentmail, Canvas och reserver
Hej! Vi jobbar på med ytterligare en reservantagningsomgång. Ni som får mail om att ni är reservantagna på kursen behöver, utöver att följa instruktionerna i mailet, också ha koll på er studentmail som ni får på SLU. Där kommer en inbjudan till kursen Cnvasrum som ni behöver tacka ja till så att ni kan logga in i kursen och göra första uppgiften. Ni som redan är antagna och registrerade på kursen behöver också ha koll på er studentmail, tacka ja till Canvasinbjudan, går in där och göra första uppgiften. :) //Lisa och Jenny

2020-09-02
Canvas
Hej! Många av er har ännu inte tackat ja till er inbjudan till kursrummet på Canvas, och då såklart inte heller varit inne där än. Detta behöver ni göra snarast! Ni ska ha fått inbjudan till er studentmail. All information om kursen finns på Canvas och den första (väldigt enkla) uppgiften har deadline på söndag! Hör av er om ni har problem att logga in på Canvas. Och ni som antogs som reserver igår- ni kommer få inbjudan till rummet och drar det ut på tiden kommer ni såklart få förlängd tid på första uppgiften. //Lisa & Jenny

2020-08-25
Registrera er!
Nu är det inte ens en vecka kvar till kursstart och ni ska ha fått ett mail som beskriver vad ni måste göra för att komma in i kursen. För er som är nya som studenter, inte har studerat på länge, eller kanske pluggat på lärosäten som fungerar väldigt annorlunda än SLU kommer här lite extra info! Om ni går in på SLUs web så hittar ni också mycket information om att vara student på SLU. En sak man hittar genom att kika runt på de sidorna är en checklista inför utbildningsstarten, länkad längst ner här i meddelandet. Det viktigaste där för den här kursen just nu är punkt 5 och 9. Registrering på kursen behöver göras senast på måndag 31/8 för att ni ska behålla er plats på kursen. Om ni har problem med registreringen och ändå vill gå kursen behöver ni höra av er till oss senast på måndag så att ni inte förlorar er plats. Om ni inte är registrerade eller har hört av er så behöver ni söka om kursen för att kunna gå den, vilket då blir tidigast nästa år. Så det är alltså viktigt att ni registrerar er! :) Om ni inte vill eller kan gå kursen så är vi väldigt tacksamma om ni lämnar återbud via antagning.se, så kan vi snabbt få in reserver (vilket vi har många av). Utöver registreringen kommer ni också behöva logga in på vårt kursrum i Canvas, inbjudan dit kommer komma under veckan till er studentmail. Vi planerar fortfarande för att kunna ha första träffen på Nordens Ark, men kommer informera om lösningar för eventuella riskgruppsstudenter eller om man blir minsta sjuk inför träffen. Tveka inte att höra av er om ni har några frågor och glöm inte att köpa/låna kursboken! //Lisa och Jenny

2020-08-11
Preliminärt schema
Vi har lagt upp ett preliminärt schema för helgträffarna, som vi fortfarande hoppas att vi kan hålla på plats på Nordens Ark och i Skara. Om något ändras pga Corona kommer vi meddela er så snart vi kan. Schemat är preliminärt och exakta tider för de olika momenten kan ändras, men vi kommer hålla oss inom dessa ramar. Mer information om t ex lunchbokning på Nordens Ark mm kommer i samband med kursstart. Hoppas att ni har en fortsatt skön sommar och glöm inte att höra av er om ni har några frågor! //Lisa och Jenny

2020-06-04
Välkomna till kursen Djurparksdjurens beteende!
Kursen går på distans med två närträffar som är obligatoriska. Den första träffen sker på Nordens Ark 26-27 september och den andra träffen sker i Skara den 5-6 december. Om vi pga corona-restiktioner inte kan genomföra en eller båda träffarna kommer vi att lägga om kursen och köra den helt på distans. Vi kommer då att använda ZOOM för föreläsningar genomgångar de aktuella helgerna. Om ni har frågor om kursen kontakta Jenny på jenny.loberg@slu.se eller Lisa på lisa.lundin@slu.se Vi ser fram emot hösten!

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för BI1291

Läsåret 2019/2020

Djurparksdjurens beteende (BI1291-10141), Ortsoberoende 2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Djurparksdjurens beteende (BI1291-10141), Ortsoberoende 2018-09-03 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Djurparksdjurens beteende (BI1291-10141), Ortsoberoende 2017-08-28 - 2018-01-14

BI1291 Djurparksdjurens beteende, 7,5 Hp

The behaviour of zoo animals

Kursplan fastställd

2017-01-26

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Syftet med kursen är att ge kunskaper om vilda och domesticerade djurparksdjurs beteende, behov och evolutionära ursprung med fokus på hov- och klövdjur samt rovdjur.
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- översiktligt redogöra för djurparksdjurens beteende, behov och evolutionära anpassningar,
- beskriva och redogöra för de begränsningar som djur ställs inför i djurparkernas miljöer,
- beskriva och förklara hur man kan miljö- och beteendeberika miljöer i djurparker,
- beskriva orsaker bakom och åtgärder för att förebygga djurparksdjurs beteendestörningar,
- översiktligt redogöra för den djurskyddslagstiftning som reglerar djurparksdjurens inhysningsmiljöer,
- bedöma och redogöra skriftligt och muntligt för sambandet mellan djurparksdjurens välfärd och inhysningsmiljö,
- under handledning granska och diskutera vetenskaplig litteratur angående djurparksdjurs beteende,
- översiktligt redogöra för etologisk metodik avseende djurparksdjuren.

Innehåll

Kursen innehåller biologi, evolutionärt ursprung och beteende hos djur i svenska djurparker. Kursen kommer vidare att behandla beteenden, motivationssystem och hur dessa har utvecklats. Kursen kommer också att belysa påverkan av inhysning, utfodring och besökare på djurens beteende och välfärd. Dessutom innehåller kursen berikningsproblematiken och hur djurparkernas miljöer bäst kan utformas, samt dess koppling till beteendestörningar.

Fokus under kursen kommer bland annat att läggas på de begränsningar som djuren ställs inför i djurparkernas miljö och hur dessa begränsningar påverkar djurens beteende. I kursen tränas även förmågan att bedöma djurparksdjurens situation i olika miljöer. Dessutom kommer du också att få en överblick över orsakerna bakom och åtgärder för att förebygga problem hos djurparksdjur, samt en inblick i den lagstiftning som styr djurparkernas verksamhet och offentlig förevisning av vilda djur. Under kursen genomförs ett projektarbete.

Kursen genomförs på distans med två obligatoriska helgträffar (lörd-sönd), en på Nordens Ark och en i Skara. Förutom föreläsningar ingår t ex obligatoriska övningar, seminarier och projektarbete.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är utformad som en distanskurs med två fysiska träffar med tyngdpunkten lagd på distansundervisning. Det är en nödvändighet att den studerande har tillgång till dator och möjlighet till internetuppkoppling. En stor del av kurslitteraturen är på engelska. Kursens helgmoment är obligatoriska. Kursen drivs genom ett samarbete med Nordens Ark. Kostnader för studenten i samband med eventuella studiebesök kan förekomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: BI0945

Kursmål 1

Studenten ska översiktligt redogöra för djurparksdjurens beteende, behov och evolutionära anpassningar,

Examineras: Individuell uppgift Djurens beteende, behov och evolution

Betyg 3: Studenten beskriver och redogör för djurparksdjurens beteende, behov och evolutionära anpassningar. På den individuella uppgiften använder studenten korrekta termer och att motiverar sina påståenden med minst 3 vetenskapliga artiklar.

Betyg 4: Utöver nivå 3 visar studenten på sambandet mellan en arts evolutionära anpassningar och de behov arten har i ett hägn.

Kursmål 2

Studenten beskriver och redogör för de begränsningar som djur ställs inför i djurparkernas miljöer,

Examineras: Individuell uppgift Djurens beteende, behov och evolution

Betyg 3: Studenten beskriver och redogör för de begränsningar som djur ställs inför i djurparkernas miljöer i den individuella uppgiften.

Kursmål 3

Studenten beskriver och förklarar hur man kan miljö- och beteendeberika miljöer i djurparker,

Examineras: Gruppinlämningen till kapitel 8 i kursboken

Betyg 3: Studenten beskriver och förklarar hur man kan miljö- och beteendeberika miljöer i djurparker.

Kursmål 4

Studenten beskriver orsakerna bakom och åtgärder för att förebygga djurparksdjurs beteendestörningar,

Examineras: Gruppuppgiften Beteendestörningar

Betyg 3: Studenten beskriver orsaker bakom och åtgärder för att förebygga djurparksdjurs beteendestörningar.

Kursmål 5

Studenten ska översiktligt redogöra för den djurskyddslagstiftning som reglerar djurparksdjurens inhysningsmiljöer.

Examineras: Test på Canvas om grundläggande lagstiftning

Betyg 3: Studenten redogör översiktligt för den djurskyddslagstiftning som reglerar djurparksdjurens välfärd och inhysningsmiljö.


Kursmål 6

Studenten bedömer och redogör skriftligt och muntligt för sambandet mellan djurparksdjurens välfärd och inhysningsmiljö.

Examineras: Individuell uppgift Djurens beteende, behov och evolution

Betyg 3: Studenten bedömer och redogör skriftligt och muntligt för sambandet mellan djurparksdjurens välfärd och inhysningsmiljö.

Betyg 4: Studenten analyserar* sambandet mellan inhysning och välfärd för en art som hålls på djurpark.
(*Med analys menar vi att man går på djupet och delar upp saker i sina olika delar och beskriver dem. Vi välkomnar också ett försök att se saker från olika håll och med olika utgångspunkt.)

Betyg 5: I relation till den analys av sambandet som gjorts på nivå 4 föreslår studenten realistiska och funktionella förbättringar av inhysningsmiljön för att förbättra djurets välfärd.

Kursmål 7

Studenten ska under handledning granska och diskutera vetenskaplig litteratur angående djurparksdjurs beteende.

Examineras: Aktivt deltagande i diskussion av en-tre vetenskapliga artiklar på ett Canvasrum.

Betyg 3: Under handledning granskar och diskuterar studenten en (1) vetenskaplig artikel angående djurparksdjurs beteende.

Betyg 4: Under handledning granskar och diskuterar studenten två (2) vetenskapliga artiklar angående djurparksdjurs beteende.

Betyg 5: Under handledning granskar och diskuterar studenten tre (3) vetenskapliga artiklar angående djurparksdjurs beteende.


Kursmål 8

Studenten redogör översiktligt för etologisk metodik avseende djurparksdjuren

Examineras: Inlämning av skriftlig reflektion av observationer gjorda på filmer av beteenden hos djur.

Betyg 3: Studenten redogör översiktligt för de metoder som hen använt vid observationer av djurparksdjur.

Betyg 4: Utöver nivå 3, beskriver studenten fördelar och nackdelar med de metoder som använts vid observationer av djurparksdjur.

Betyg för hela kursen

Betyg 3

 • Godkänt deltagande på träffarna
 • Godkänt deltagande i samtliga moment beskrivna i studiehandledningen
 • Betyg 3 på samtliga kursmål som beskrivs ovan.

Betyg 4

Utöver krav för betyg 3:

 • Betyg 3 på kursmål 2, 3, 4 och 5
 • Minst betyg 4 på kursmål 1, 6, 7 och 8

Betyg 5

Utöver krav för betyg 3 och 4:

 • Betyg 3 på kursmål 2, 3, 4 och 5
 • Betyg 4 på kursmål 1 och 8
 • Betyg 5 på kursmål 6 och 7
1) Zoo Animals - Behaviour, Management and Welfare
Författare: Hosey, G., Melfi, V, Pankhurst, S
ISBN: 9780199693528

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1291 Anmälningskod: SLU-10141 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 25%