Ny sökning
BI1319

Floristik och entomologi

Kursen skall ge grundläggande kunskap om växter och insekter, främst i mellansvenska ekosystem och om artsammansättningen i olika miljöer.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1319-50138 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1319

Läsåret 2022/2023

Floristik och entomologi (BI1319-50016)

2023-06-05 - 2023-07-02

Läsåret 2021/2022

Floristik och entomologi (BI1319-50068)

2022-06-06 - 2022-07-03

Läsåret 2020/2021

Floristik och entomologi (BI1319-50068)

2021-06-07 - 2021-07-03

Läsåret 2019/2020

Floristik och entomologi (BI1319-50064)

2020-06-08 - 2020-07-03

Läsåret 2018/2019

Floristik och entomologi (BI1319-50009)

2019-06-10 - 2019-07-05

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Krok & Almquist Svensk Flora, 29:e upplagan

ISBN: 9789147100590

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Agronomprogrammet - mark/växt Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12690 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Biologi Biologi
Kurskod: BI1319 Anmälningskod: SLU-50138 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för ekologi Studietakt: 100%