Ny sökning
BI1322

Markens biologi och biogeokemiska kretslopp

Marken spelar en central roll i de globala kretsloppen. Här flödar energi, kol och näringsämnen mellan växter, dött organiskt material, mineraler, vatten och luft. Dessa flöden kontrolleras av markens organismer – bakterier, svampar, djur och växtrötter. Organismerna och deras aktiviteter är av avgörande betydelse inom jord- och skogsbruk, såväl som för vattenkvalitet och biodiversitet. De markbiologiska processerna har till och med en avgörande påverkan på det globala klimatet. I denna kurs lär vi oss om de globala biogeokemiska kretsloppen och om markorganismer och deras roll i dessa processer. Kursen erbjuder inte bara teoretiska koncept via kurslitteratur och föreläsningar, utan också mer handfasta kunskaper utifrån laboratorieövningar, exkursioner, interaktiva diskussioner och projektarbeten kring självvalda ämnen. Tillägnad kunskap kommer att användas inom diskussioner kring hur människan påverkar marken och dess biogeokemiska processer med fokus på markanvändning, miljöproblem och global klimatpåverkan.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1322

Läsåret 2023/2024

Markens biologi och biogeokemiska kretslopp (BI1322-30391)

2024-01-15 - 2024-03-19

Läsåret 2022/2023

Markens biologi och biogeokemiska kretslopp (BI1322-30072)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Markens biologi och biogeokemiska kretslopp (BI1322-30159)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Markens biologi och biogeokemiska kretslopp (BI1322-30243)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Markens biologi och biogeokemiska kretslopp (BI1322-30124)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Markens biologi och biogeokemiska kretslopp (BI1322-30106)

2019-01-21 - 2019-03-25

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

**Biogeochemistry, **3rd edition, W.H. Schlesinger and Emily Berhardt

Selected Chapters

 • Chapter 11 - The Global Carbon Cycle
 • Chapter 12 - The Global Cycles of Nitrogen and Phosphorus
 • Chapter 13 - The Global Cycles of Sulfur and Mercury

Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry, 4th Edition, Eldor Paul

Selected Chapters

 • Chapter 2 – The Soil Habitat
 • Chapter 3 – The Bacteria and Archea
 • Chapter 4 – The Soil Fungi: Occurrence Phylogeny and Ecology
 • Chapter 5 - Soil Fauna: Occurrence, Biodiversity, and Roles in Ecosystem Function
 • Chapter 6 - Molecular Approaches to Studying the Soil Biota
 • Chapter 7 - Physiological and Biochemical Methods for Studying Soil Biota and Their Functions
 • Chapter 9 - The Metabolic Physiology of Soil Microorganisms
 • Chapter 10 - The Ecology of the Soil Biota and their Function
 • Chapter 11 - Plant-Soil Biota Interactions
 • Chapter 12 - Carbon Cycling: The Dynamics and Formation of Organic Matter
 • Chapter 13 - Methods for Studying Soil Organic Matter: Nature, Dynamics, Spatial Accessibility, and Interactions with Minerals
 • Chapter 14 - Nitrogen Transformations
 • Chapter 15 - Biological N Inputs
 • Chapter 18 - Management of Soil Biota and Their Processes

Aboveground-Belowground Likages. Biotic Interactions, Ecosystem Processes, and Global Change. Bardgett and Wardle:

Selected Chapter

 • Biotic Interactions in Soil as Drivers of Ecosystem Properties.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: EnvEuro - European Master in Environmental Science Mark, vatten och miljö - masterprogram Agronom mark och växt Agronomprogrammet - mark/växt Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Markvetenskap Biologi Biologi Markvetenskap
Kurskod: BI1322 Anmälningskod: SLU-30239 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 100%