Ny sökning
BI1357

Insekternas mångfald och bevarande

Information från kursledaren

Uppsala 2022-03-18

Välkomna till kursen Insekternas mångfald och bevarande!

Vi börjar med en obligatorisk fältvecka på plats på Ultuna. Den ligger veckan före ordinarie terminsstart dvs. den 22 -26 augusti för att man ska kunna läsa parallellet. Sen har vi en obligatorisk träff sista två dagarna på terminen i Januari (som dock brukar kunna lösas via zoom i nödfall).

I övrigt har vi inga obligatoriska närvarotilfällen utan man gör sina moment då det passar.

Vänliga hälsningar,

Helena och Mats

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-01-08 och 2023-01-29

Andra kursvärderingar för BI1357

Läsåret 2021/2022

Insekternas mångfald och bevarande (BI1357-10316)

2021-08-23 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Insekternas mångfald och bevarande (BI1357-10293)

2020-08-24 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Insekternas mångfald och bevarande (BI1357-10217)

2019-09-02 - 2020-01-19

Kursplan

BI1357 Insekternas mångfald och bevarande, 7,5 Hp

Insect Diversity and Conservation

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekologi

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1357 Anmälningskod: SLU-10107 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekologi Studietakt: 25%