Ny sökning
BI1357

Insekternas mångfald och bevarande

Information från kursledaren

Information omkursen finns inskrivet i inledningstext till scehmat och omförsta veckan finns det under "Startinfo 2021".

Varmt välkomna!

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1357-10316 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1357

Läsåret 2022/2023

Insekternas mångfald och bevarande (BI1357-10107)

2022-08-22 - 2023-01-15

Läsåret 2020/2021

Insekternas mångfald och bevarande (BI1357-10293)

2020-08-24 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Insekternas mångfald och bevarande (BI1357-10217)

2019-09-02 - 2020-01-19

Kursplan

BI1357 Insekternas mångfald och bevarande, 7,5 Hp

Insect Diversity and Conservation

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekologi

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Insekter - en fälthandbok Författare: Douwes et al 1998 ISBN: 91-86448-36-6, 978-91-86448-36-3 Kommentar: Kan köpas från SLU-service för ca 170 kr eller på antikvariat. Övrig litteratur kommer på Canvas via veckans föreläsning

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1357 Anmälningskod: SLU-10316 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekologi Studietakt: 25%