Ny sökning
BI1374

Hållbarhetens ekologi: Maten, skogen, staden och klimatet.

Undervisning om grundläggande ekologiska processer och begrepp, hållbarhetsmålens ekologiska dimensioner, hållbart nyttjande av biologiska naturresurser, markanvändning och miljöpåverkan i form av föreläsningar, övningar och diskussioner i seminarieform. Frågorna belyses utifrån olika intressen och perspektiv, både rumsligt (från lokalt till globalt) och tidsmässigt (från historiskt till framtids) perspektiv.


Exkursioner till olika naturtyper och produktionssystem (skog, jordbruk, urbana grönområden) nära studieorten kommer att användas för att belysa och underlätta förståelsen för grundläggande ekologiska processer och för att bättre förstå markanvändningskonflikter i praktiken.


I inledande föreläsningar presenteras hållbarhetsmålen och de grundläggande ekologiska begreppen, såsom population, ekosystem, evolution, näringsvävar, ekosystemtjänster och ekosystemprocesser med utgångspunkt i produktionssystem. Under föreläsningar, seminarier, övningar och fallstudier diskuteras och förklaras utifrån olika markanvändningsperspektiv synergier och avvägningar (målkonflikter) mellan matproduktion, skogens nyttjande, urbanisering, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och klimateffekter. Föreläsningar, seminarier och projektarbeten berör konflikter mellan olika samhällsmål, och hur mångfunktionella produktionssystem kan utvecklas med grund i kunskaper om ekologiska processer.


Obligatoriska moment i kursen är exkursioner, övningar, projekt och seminarier.


Information från kursledaren

Hej och välkomna till kursen Hållbarhetens Ekologi.

Kursen kommer att ges på plats i Uppsala och undervisningen kommer bedrivas som en blandning av traditionella föreläsningar, interaktiva övningar och exkursioner.

Jag har lagt ut ett preliminärt schema. Efter kurstart kommer vi att använda SLUs lärplattform Canvas.

Kursen startat 29/8 då vi träffas för upprop och kursintroduktion i datosal 1 i det sk MVM-huset. Om du är ny på SLU eller har svårt att hitta på campus kan du kika på kartan var MVM-huset och andra viktiga byggnader finnshttps://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/om-slu/orter/uppsala/campus_uppsala_19.pdf

Kurslitteraturen utgörs dels av kursboken (se nedan) samt extra material i forma av vetaskapliga artiklar och kortare utdrag ur kompedier.

Ekologi - en introduktion

Länk: https://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789140681256/partner/smakprov/
Författare: Håkan Pleijel
ISBN: 9789140681256

Hoppas ni har en bra sommar, hälsar Joachim Strengbom

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1374-10448 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1374

Läsåret 2022/2023

Hållbarhetens ekologi: Maten, skogen, staden och klimatet. (BI1374-10098)

2022-08-29 - 2022-09-28

Läsåret 2021/2022

Hållbarhetens ekologi: Maten, skogen, staden och klimatet. (BI1374-10317)

2021-08-30 - 2021-09-29

Läsåret 2020/2021

Hållbarhetens ekologi: Maten, skogen, staden och klimatet. (BI1374-10292)

2020-08-31 - 2020-09-29

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Ekologi - en introduktion
**Länk: **https://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789140681256/partner/smakprov/
**Författare: **Håkan Pleijel
**ISBN: **9789140681256

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Miljövetenskap Biologi
Kurskod: BI1374 Anmälningskod: SLU-10448 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Ekologi Studietakt: 100%