Ny sökning
BI1435

Forskningsorienterad praktik

Ämnesmässigt innehåll:


Kursen genomförs som ett individuellt projekt. Studenten identifierar vilket ämnesområde och metodik hen är intresserad av och kontaktar kursledaren samt en forskare som kan handleda. I början av kursen ska student och handledare identifiera ett individuellt projekt och skriva en arbetsplan. Studenten introduceras i relevanta säkerhetsrutiner. Efter introduktion till de aktuella metoderna, arbetar studenten under handledning i sitt projekt. Litteraturstudier relaterade till projektet och metoderna genomförs. Projektet avslutas med en kort skriftlig rapport på engelska eller svenska och muntlig presentation. Rapporten ska innehålla introduktion, material och metod, resultat samt en diskussion i relation till resultaten och de använda metodernas möjligheter och begränsningar. En populärvetenskaplig sammanfattning av forskningsprojektet görs där forskningen relateras, om möjligt, till FNs hållbarhetsmål för att sätta forskningen i ett större perspektiv, samt för att träna sin förmåga att kommunicera forskning till allmänheten.


Genomförande:


Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom:


Projektarbete


Färdighetstränande moment


Litteraturstudier


Redovisningar


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:


Kritiskt tänkande


Problemlösning


Vetenskapliga metoder


Muntlig kommunikation


Skriftlig kommunikation


Fält- eller/och laboratorievana


Följande moment är obligatoriska:


Introduktionsmöte med kursledare. Introduktion till säkerhetsrutiner för laboratorie- och/eller fältarbete och riskanalys. Individuell handledning är obligatoriskt.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1435

Läsåret 2023/2024

Forskningsorienterad praktik (BI1435-50099)

2024-06-03 - 2024-09-01

Läsåret 2023/2024

Forskningsorienterad praktik (BI1435-40110)

2024-03-20 - 2024-06-02

Läsåret 2023/2024

Forskningsorienterad praktik (BI1435-30252)

2024-01-15 - 2024-03-19

Läsåret 2023/2024

Forskningsorienterad praktik (BI1435-20132)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2023/2024

Forskningsorienterad praktik (BI1435-10296)

2023-08-28 - 2023-10-30

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Biologi
Kurskod: BI1435 Anmälningskod: SLU-50002 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för växtskyddsbiologi Studietakt: 100%