Ny sökning
DO0109

Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära

Syftet med kursen är att ge studenten kunskaper om hur sjukdom kan uppstå och spridas i djuret och miljön. Kursen ger grundläggande kunskap om hur sjukdomar hos djur kan uppstå, diagnostiseras och förebyggas. Kursen ger också en insikt i infektionssjukdomars spridning.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för DO0109

Läsåret 2023/2024

Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära (DO0109-30022)

2024-01-15 - 2024-02-14

Läsåret 2022/2023

Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära (DO0109-30182)

2023-01-16 - 2023-02-15

Läsåret 2021/2022

Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära (DO0109-30087)

2022-01-17 - 2022-02-17

Läsåret 2020/2021

Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära (DO0109-30096)

2021-01-18 - 2021-02-17

Läsåret 2019/2020

Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära (DO0109-30243)

2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära (DO0109-30254)

2019-01-21 - 2019-02-20

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Rekommenderad litteratur för DO0109
Observera att böckerna inte är obligatoriska att köpa, men många lärare utgår från dessa i sina föreläsningar.

Titel: Klinisk mikrobiologi - infektioner, immunologi, vårdhygien

Förlag: Liber (2018, upplaga 5)

ISBN: 9789147106660

Författare: Elsy Ericson, Thomas Ericson, Boris Kan (red.)
Denna bok anges som litteraturtips även i åk 2 under kursen Vårdhygien (DO0118).

Titel: General Pathology for Veterinary Nurses

Förlag: Wiley Blackwell (2010, upplaga 1)

ISBN: 9781405155908

Författare: Harriet Brooks

Denna bok finns tillgänglig online via SLU biblioteket

Titel: BSAVA Textbook of Veterinary Nursing

Förlag: British Small Animal Veterinary Association (2020, upplaga 6)

ISBN: 9781910443392

Författare: Barbara Cooper, Elizabeth Mullineaux, Lynn Turner

*OBS! Främst referenslitteratur. Denna bok tar upp stora delar av en djursjukskötares arbetsområde och kan alltså komma att anges som litteraturtips även i andra kurser. Observera att det precis kommit ut en ny upplaga (6), dock är den tidigare upplagan (5) också helt OK inför denna kurs. Kapitel 7 som handlar om parasiter ligger som en PDF under modulen parasitologi. *

Länkar

Databas bakteriologi: www.vetbact.org

Parasiter katt: http://www.sva.se/djurhalsa/katt/parasiter-hos-katt

Parasiter hund: http://www.sva.se/djurhalsa/hund/parasiter-hos-hund

Parasiter häst: http://www.sva.se/djurhalsa/hast/parasiter-hos-hast

Endoparasiter hos häst: http://www.sva.se/djurhalsa/hast/parasiter-hos-hast/invartes-parasiter-endoparasiter-hast

Provtagning: http://www.sva.se/djurhalsa/hast/parasiter-hos-hast/trackprov-hast

Provtagningsinstruktioner (gällande endoparasiter): https://www.sva.se/sport-och-sallskapsdjur/hast/parasiter-hos-hast/trackprov-fran-hast/

Löss: http://www.sva.se/djurhalsa/hast/parasiter-hos-hast/loss-hast

Fotskabb: http://www.sva.se/djurhalsa/hast/parasiter-hos-hast/fotskabb-chorioptes-equi-hast

Läs översiktligt: http://www.sva.se/djurhalsa/hast/parasiter-hos-hast/fastingar-knott-svidknott-flugor-och-bromsar-hast

Läs översiktligt: http://www.sva.se/djurhalsa/hast/infektionssjukdomar-hast/sommarsar-orsakat-av-habronema-hast

https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/lakemedel-vid-ekto--och-endoparasitinfektioner-hos-hund-och-katt--behandlingsrekommendation#hmainbody1

Till kurslitteraturen ingår dessutom handouts och laborationsanvisningar som läggs ut på Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19990 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Djuromvårdnad Djuromvårdnad
Kurskod: DO0109 Anmälningskod: SLU-30100 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Studietakt: 100%