Ny sökning
DO0111

Djuromvårdnadens grunder

Varmt välkomna till Djuromvårdnadens grunder, den första kursen på djursjukskötarprogrammet!

Ni hittar ett preliminärt schema om ni klickar på ikonen till höger.

Under fliken Litteraturlista finns en lista över rekommenderad litteratur till kursen. Observera att ingen litteratur är obligatorisk, och ni väljer själva om ni vill köpa någon litteratur. Alla böcker finns i minst ett exemplar på Ultunas bibliotek.

Kursens föreläsningar kommer ges digitalt, de flesta via Zoom och några som inspelade föreläsningar. Zoomlänkar och inspelade föreläsningar kommer att finnas i kursens digitala kursrum på lärplattformen Canvas. Där kommer det också läggas upp åhörarkopior till föreläsningarna, information om gruppindelningar etc. Se https://student.slu.se/studier/nystudent/ för information om vad du behöver göra för att komma igång med ditt studentkonto och våra digitala system! Det är väldigt bra om ni kvitterar ut ert studentkonto så att ni kan bli inbjudna till Canvasrummet redan innan kursstart!

Vissa moment i kursen kommer att ges på campus, bland annat hanteringsövningar med våra undervisningsdjur (hundar och hästar). SLU tillhandahåller kläder för övningarna, men ni behöver själva införskaffa skor med stålhätta och ett hänglås till ert skåp.

Ser fram emot att träffa er alla, både på Zoom och på campus!

Vänliga hälsningar,

Klara Smedberg, kursledare

klara.smedberg@slu.se

Kursvärderingen är avslutad

DO0111-10074 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för DO0111

Läsåret 2020/2021

Djuromvårdnadens grunder (DO0111-10094) 2020-08-31 - 2020-09-29

Läsåret 2019/2020

Djuromvårdnadens grunder (DO0111-10248) 2019-09-02 - 2019-10-01

DO0111 Djuromvårdnadens grunder, 7,5 Hp

Basic Veterinary nursing

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Djuromvårdnad

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Praktisk djurhantering 0,50 1002
Vetenskaplig och grundläggande djuromvårdnad 7,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1)

Mål

Syftet med kursen är att introducera studenten till djuromvårdnad som ett vetenskapligt ämne och yrkesrollen som djursjukskötare.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för djursjukskötarprofessionens och djuromvårdnadens grunder och begrepp, och beskriva basala omvårdnadsbehov,
- redogöra för friska djurs beteende, med korrekt terminologi samt djurhållning och hantering gällande djurslagen häst, hund, katt och exotiska sällskapsdjur,
- översiktligt redogöra för etikens grundläggande begrepp och applicera dessa på etiska problem inom djuromvårdnad,
- redogöra för grundläggande lagstiftning gällande djurhälsopersonal, djurhållning och djurhantering,
- söka, bearbeta, kritiskt granska samt förmedla vetenskaplig information i tal och skrift.

Innehåll

I kursen introduceras studenten i djursjukvårdens omvårdnadsprocess. Studenten får en inblick i etologiska grundbegrepp samt friska djurs naturliga beteende hos i kursmålen angivna djurslag. Etiska teorier och förhållningssätt presenteras på en grundläggande nivå. Genom att under kursen bearbeta vetenskaplig litteratur och redovisa resultatet ökar studenten sin insikt om vikten av att bedriva evidensbaserad djuromvårdnad.  
Genom föreläsningar, obligatoriska övningar och seminarium behandlas etiska problemställningar vid djurhållning samt djurhantering inom djuromvårdnad.
Via studiebesök får studenten ytterligare inblick i yrkesrollen som djursjukskötare.
I djurhanteringen ingår övningar på levande djur där även ergonomi och säkerhet ingår.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig tentamen. Godkänt deltagande i obligatoriska moment samt muntlig och skriftlig redovisning i samband med seminarium.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

-

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: DO0080, DO0096, DO0106
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Seminarieboken. 2:a upplagan. Studentlitteratur AB.
Författare: Björklund, M. & Paulsson, U. (2012).
ISBN: ISBN: 9789144059853
Kommentar: Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.
2) BSAVA Textbook of Veterinary Nursing. 6. ed. Gloucester: British Small Animal Veterinary Association.
Författare: Cooper, B., Mullineaux, E. & Turner, L. (2020)
ISBN: ISBN: 9781910443392
Kommentar: Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.
3) Vetenskaplig metod. 4:e upplagan. Studentlitteratur AB.
Författare: Ejvegård, R. (2009)
ISBN: ISBN: 9789144054742
Kommentar: Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.
4) Medicinska ord. 7:e upplagan. Studentlitteratur AB.
Författare: Lundh, B. & Malmquist, J. (2020).
ISBN: ISBN: 9789144138251
Kommentar: Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.
5) Medicinsk ordbok. Belfrag förlag.
Kommentar: Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.
6) Skrivguiden
Författare: Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Umeå universitet
Kommentar: Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.
7) The Pet-friendly veterinary practice: A guide for practioners. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice
Författare: Herron, M. E. & Shreyer, T. (2014)
Kommentar: Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.
8) Skriva och referera
Författare: SLU Bibliotek https://www.slu.se/site/bibliotek/
Kommentar: Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.
9) Latinsk ordlista (pdf-fil)
Författare: SLU Inst. för anatomi, fysiologi och biokemi (rev. 1999).
Kommentar: Tillgänglig från kursstart. Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.
10) SLU Studieservice, Språkverkstad
Kommentar: Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.
11) Studietekniktips
Författare: SLU studentservice. Uppsala Universitet. (2006)
Kommentar: Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.
12) BSAVA Manual of Exotic Pet and Wildlife Nursing. Gloucester: British Small Animal Veterinary Association.
Författare: Varga, M., Lumbis, R. & Gott, L. (EDT) (2012)
ISBN: ISBN: 9781905319350
Kommentar: Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.
13) Low Stress Handling Restraint and Behavior Modification of Dogs & Cats
Författare: Yin, S. (2009)
ISBN: ISBN: 9780964151840
Kommentar: Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.
14) The ethology of domestic animals : an introductory text
Författare: Jensen, P. (2017)
ISBN: ISBN : 9781786391650
Kommentar: Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.
15) Coumbes Equine Veterinary Nursing, 2nd ed.
Författare: Coumbe, K (2012)
ISBN: ISBN: 9780470656556
Kommentar: Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0111 Anmälningskod: SLU-10074 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 100%