Ny sökning
DO0111

Djuromvårdnadens grunder

2020-08-27
Info från test-Zoom tidigare idag
Hej! Först, kul att se en del av er på Zoom idag och bra att tekniken verkade fungera bra för alla. Ni som inte var med kommer få en ny chans att testa Zoom i lite mer skarpt läge på mån em (se länk under modulen Schema och Zoomlänkar i Canvasrummet) och det går förhoppningsvis lika bra då :). En fråga som kom upp under Zoom idag var om boken Physiology of Domestic Animals verkligen är nödvändig att köpa när den inte står med på litteraturlistan. Jag förstår att det uppstår viss förvirring om detta och så här ligger det till: Er första kurs, Djuromvårdnadens grunder, har en lista över rekommenderad litteratur men ingen obligatorisk kurslitteratur. Tror dock att de flesta studenter nån gång under utbildningens gång väljer att köpa BSAVA:s Textbook of Veterinary Nursing. Physiology of Domestic Animals är kurslitteratur för er nästa kurs; Djurens anatomi och fysiologi, och anledningen till att ni fick information om denna redan under sommaren är att lärarna på den kursen hemskt gärna vill att ni har införskaffat den boken redan till kursstart (för nästa kurs alltså), samt att ni tittar igenom instuderingsfrågorna som ligger både på Canvas under modulen Kurs och utbildningsinformation samt i ett tidigare meddelande på här kurshemsidan för Djuromvårdnadens grunder på studentwebben. Förstår att detta kan upplevas som förvirrande men det var det enklaste sättet för lärarna på Djurens anatomi och fysiologi att få kontakt med er redan under sommaren :). Mvh Klara

2020-08-25
Canvasrummet är aktiverat!
Hej! Nu är kursrummet i lärplattformen Canvas aktiverat. För att få inbjudan behöver ni kvittera ut ert studentkonto om ni inte redan gjort det. I Canvasrummet kommer sen all information om kursen löpande att läggas ut, och efter kursstart kommer den här sidan inte att uppdateras mer (Canvas kommer alltså att användas istället). För att aktivera ditt studentkonto, se blå länk längst ner i det här meddelandet. I Canvasrummet kan den som är intresserade av att delta i övningstillfället i Zoom nu på tors 27/9 kl 10 hitta länk till inbjudan samt instruktioner till hur ni skaffar ett SLU-Zoomkonto - så om ni bara kommer in på Canvas behöver ni alltså inte längre maila mig för att få länken :). För att aktivera ditt SLU-Zoomkonto, se instruktioner på: https://student.slu.se/studieservice/vid-sjukdom-och-kris/information-om-corona/studera/ (under Digitala verktyg för studier och distansundervisning) Om någonting strular för dig – kontakta it-stöd på it-stod@slu.se, 018-67 66 00 /Klara

2020-08-21
Övningstillfälle Zoom tors 27/8 kl 10
Hej! Hoppas att ni ser fram emot kursstarten och att det känns kul att det snart drar igång. Pga det rådande läget kommer ju merparten av undervisningen att ges digitalt via Zoom. På SLU:s studentweb kan ni läsa mer om hur man skapar ett konto (se länk nedan). För att både ni och jag ska få en mjukstart med Zoom under kursen har jag planerat in en Zoomträff på torsdag 27/8 kl 10. Det är helt frivilligt och bara för den som vill och kan. Om det kommer upp något om kursen under mötet som alla (dvs även de som inte deltar i mötet) kan ha nytta av att ta del av kommer jag sammanfatta det i ett meddelande här på kurssidan efteråt, så att ingen behöver vara rädd att den missar något viktigt. Mest är det tänkt som ett tillfälle att bekanta sig med Zoom för den som inte använt det förut. Eftersom vi inte får publicera Zoomlänkar på den här sidan måste den som vill delta på torsdag skicka ett mail till mig på klara.smedberg@slu.se, och så återkommer jag med länk och lösenord till mötet. Hoppas ni får en riktigt fin helg! /Klara

2020-08-05
Inläsningsfrågor biokemi och cellbiologi (det som kallas "kompendium i biokemi" i välkomstbrevet)
Hej alla blivande DSS-studenter! Nedan följer en hälsning från lärarna i biokemi och cellbiologi i form av inläsningsfrågor och rekommenderade resurser för inläsning/förberedelse. Det är detta som kallas "kompendium i biokemi" i välkomstbrevet. Detta är tänkt som en förberedelse för kursen Djurens anatomi och fysiologi, som ni läser senare under höstterminen. Vad gäller rekommenderad litteratur för Djuromvårdnadens grunder (er första kurs) så hittar ni den under rubriken Litteraturlista här på kurshemsidan. Lycka till och vi ses snart! /Klara Smedberg, kursledare Djuromvårdnadens grunder Introduktion till biokemi och cellbiologi Insikt om hur djuret fungerar på biokemisk och cellbiologisk nivå är viktiga redskap för att kunna förstå hur det påverkas av sjukdomar, läkemedel, vårdprocesser och livsstilsfaktorer. På kursen Djurens Anatomi och Fysiologi kommer ni att studera hur cellen fungerar. Det är en intensiv kurs, så vi rekommenderar att ni själva börjar titta på materialet och instuderingsfrågorna redan innan kursstart. Läs i boken, titta på filmer och jobba med instuderingsfrågor. Tag gärna hjälp av varandra och bilda er en uppfattning om vad ni redan kan och vad ni behöver jobba med mer redan till kursstart. Instuderingsfrågor – kommer att gås igenom gemensamt vid kursstart. Syftet med instuderingsfrågorna är att skapa ett diskussionsunderlag för centrala begrepp och ge er en möjlighet att sätta er in i relevanta frågeställningar. Inför kursstart är det viktigaste inte att ni hittar rätt svar utan att ni förstår frågorna. Slå upp ord ni inte förstår, se till att ni är säkra på vad som efterfrågas och hitta relevanta stycken i boken. 1. Choklad är giftigt för hundar eftersom det innehåller ett ämne som heter teobromin. Människor har ett enzym som bryter ned teobromin, så därför är det inte giftigt för oss, men hundar saknar det enzymet. a. Ett enzym är ett protein som katalyserar en kemisk reaktion. Vad betyder kemisk katalys? b. Protein består av aminosyror. Vilka aminosyror proteinet består av bestämmer dess egenskaper. Vilka aminosyror finns det? Vad är skillnaden mellan dem? c. Några aminosyror är essentiella. Vad betyder det? Varför är olika aminosyror essentiella för olika djur? 2. EHV-1-viruset hos häst kan orsaka förkylningssymptom och ibland även neurologiska skador och abort. Det kan upptäckas genom att virusets DNA – dess arvsmassa - detekteras i hästens luftvägar. a. Vad är DNA? Vad är skillnaden mellan det och RNA? b. Hur kan man se skillnad på DNAt som kommer från hästen och DNAt som kommer från viruset? c. På ytan av viruset finns det protein som används för att binda till celler i hästens luftvägar och infektera dem. På vilket sätt använder cellen information i DNAt till att tillverka protein? 3. Kor som äter för lite fiber och för mycket lättsmälta kolhydrater riskerar att drabbas av fång, där gifter från fel i matsmältningen kan ge skada på klövar och hovar. a. Vad är kolhydrater? På vilket sätt skiljer sig lättsmälta och svårsmälta kolhydrater åt? b. Fång hänger ofta ihop med sänkt pH-värde i våmmen. Vad betyder pH-värde? c. Mitokondrien är den organell som tillverkar mest energi i djurcellen. Vad är en organell? På vilket sätt använder mitokondrien och resten av cellen sockret glukos för att få energi? Resurser: - Läroboken Physiology of Domestic Animals (3rd edition). Kapitel 1-3. Vi rekommenderar starkt att se till att ni har tillgång till läroboken innan kursstart och går igenom de första kapitlen. - Magnus Ehingers videolektioner (Copyright © ME undervisning AB & Magnus Ehinger 2000–2020) https://ehinger.nu/undervisning/kurser/biologi-2/lektioner/cell-och-molekylarbiologi.html - Khan Academy (Copyright © Khan Academy 2020) https://www.khanacademy.org/science/biology/macromolecules

2020-07-21
Kompendiet i biokemi
Hej allihop och grattis till er som blivit antagna! Det kompendium i biokemi som nämns i välkomstbrevet kommer att läggas upp här på kurssidan snarast möjligt, och jag skriver då ett nytt meddelande med information om var på sidan ni kan hitta det. Detta kompendium är tänkt som inläsningsmaterial för att underlätta för er under kommande kurser i biokemi och fysiologi, och är alltså inte kurslitteratur till Djuromvårdnadens grunder. Mvh Klara Smedberg, kursledare Djuromvårdnadens grunder

2020-06-04
Varmt välkomna till den första kursen på djursjukskötarutbildningen!
Senast fyra veckor innan kursstart kommer ett preliminärt schema att läggas ut under fliken Schema. Observera att det kan komma att bli mindre ändringar i schemat innan kursstart. Under fliken Litteratur finns förslag på litteratur till kursen. Observera att kursen inte har någon obligatorisk kurslitteratur. Under fliken Länkar hittar ni en karta över Ultuna Campus och länkar till sidor om två byggnader där många av föreläsningarna/övningarna under utbildningen kommer att hållas (VHC och Ulls hus). Under den första kursen kommer merparten av undervisningen ges på distans via Zoom. Redan innan kursens start kan det vara bra att införskaffa ett par skor med stålhätta som ni kan ha under de praktiska övningarna med häst. Vi ses i höst! Mvh Klara Smedberg, kursledare, klara.smedberg@slu.se

Kursvärderingen är avslutad

DO0111-10094 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för DO0111

Läsåret 2019/2020

Djuromvårdnadens grunder (DO0111-10094), Uppsala 2019-09-02 - 2019-10-01

DO0111 Djuromvårdnadens grunder, 7,5 Hp

Basic Veterinary nursing

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Djuromvårdnad

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Praktisk djurhantering 0,50 1002
Vetenskaplig och grundläggande djuromvårdnad 7,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1)

Mål

Syftet med kursen är att introducera studenten till djuromvårdnad som ett vetenskapligt ämne och yrkesrollen som djursjukskötare.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för djursjukskötarprofessionens och djuromvårdnadens grunder och begrepp, och beskriva basala omvårdnadsbehov,
- redogöra för friska djurs beteende, med korrekt terminologi samt djurhållning och hantering gällande djurslagen häst, hund, katt och exotiska sällskapsdjur,
- översiktligt redogöra för etikens grundläggande begrepp och applicera dessa på etiska problem inom djuromvårdnad,
- redogöra för grundläggande lagstiftning gällande djurhälsopersonal, djurhållning och djurhantering,
- söka, bearbeta, kritiskt granska samt förmedla vetenskaplig information i tal och skrift.

Innehåll

I kursen introduceras studenten i djursjukvårdens omvårdnadsprocess. Studenten får en inblick i etologiska grundbegrepp samt friska djurs naturliga beteende hos i kursmålen angivna djurslag. Etiska teorier och förhållningssätt presenteras på en grundläggande nivå. Genom att under kursen bearbeta vetenskaplig litteratur och redovisa resultatet ökar studenten sin insikt om vikten av att bedriva evidensbaserad djuromvårdnad.  
Genom föreläsningar, obligatoriska övningar och seminarium behandlas etiska problemställningar vid djurhållning samt djurhantering inom djuromvårdnad.
Via studiebesök får studenten ytterligare inblick i yrkesrollen som djursjukskötare.
I djurhanteringen ingår övningar på levande djur där även ergonomi och säkerhet ingår.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig tentamen. Godkänt deltagande i obligatoriska moment samt muntlig och skriftlig redovisning i samband med seminarium.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

-

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: DO0080, DO0096, DO0106
1) Seminarieboken. 2:a upplagan. Studentlitteratur AB.
Författare: Björklund, M. & Paulsson, U. (2012).
ISBN: ISBN: 9789144059853
Kommentar: Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.
2) BSAVA Textbook of Veterinary Nursing. 6. ed. Gloucester: British Small Animal Veterinary Association.
Författare: Cooper, B., Mullineaux, E. & Turner, L. (2020)
ISBN: ISBN: 9781910443392
Kommentar: Obs - även femte utgåvan går bra! Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.
3) Vetenskaplig metod. 4:e upplagan. Studentlitteratur AB.
Författare: Ejvegård, R. (2009)
ISBN: ISBN: 9789144054742
Kommentar: Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.
4) Medicinska ord. 7:e upplagan. Studentlitteratur AB.
Författare: Lundh, B. & Malmquist, J. (2020).
ISBN: ISBN: 9789144138251
Kommentar: Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.
5) Medicinsk ordbok. Belfrag förlag.
Kommentar: Extraläsning.
6) Skrivguiden
Författare: Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Umeå universitet
Kommentar: Extraläsning.
8) Animal restraint for veterinary professionals. 2:a upplagan. Elsevier – Health Sciences Division.
Författare: Sheldon C et al. (2016)
ISBN: 9780323354943
Kommentar: Extraläsning.
9) Skriva och referera
Författare: SLU Bibliotek https://www.slu.se/site/bibliotek/
Kommentar: Extraläsning.
10) Latinsk ordlista (pdf-fil)
Författare: SLU Inst. för anatomi, fysiologi och biokemi (rev. 1999).
Kommentar: Extraläsning. Tillgänglig från kursstart.
11) SLU Studieservice, Språkverkstad
Kommentar: Extraläsning.
12) Studietekniktips
Författare: SLU studentservice. Uppsala Universitet. (2006)
Kommentar: Extraläsning.
13) BSAVA Manual of Exotic Pet and Wildlife Nursing. Gloucester: British Small Animal Veterinary Association.
Författare: Varga, M., Lumbis, R. & Gott, L. (EDT) (2012)
ISBN: 9781905319350
Kommentar: Extraläsning.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0111 Anmälningskod: SLU-10094 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 100%