Ny sökning
DO0114

Anestesiologi och perioperativ vårdhygien

Genom föreläsningar, problembaserad undervisning samt obligatoriska seminarier undervisas anestesi och analgesi innefattande farmakologi, klinisk fysiologi och gällande lagstiftning, perioperativ omvårdnad och vårdhygien samt utformande av vårdhygienplaner där även hållbarhetsaspekter beaktas. Genom ett obligatoriskt seminarium undervisas etik kring avlivning. Genom demonstrationer och praktiska övningar tränar studenten i följande: hantering av medicinteknisk utrustning, iordningsställande och funktionskontroll av narkos- och övervakningsutrustning, intubering, manuell ventilation, utförande av perioperativa hygienrutiner och hygienrutiner för isolerade patienter. I kursen förekommer undervisning på organ, attrapper samt levande djur.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

DO0114-30072 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för DO0114

Läsåret 2022/2023

Anestesiologi och perioperativ vårdhygien (DO0114-30177)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Anestesiologi och perioperativ vårdhygien (DO0114-30079)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Anestesiologi och perioperativ vårdhygien (DO0114-30093)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Anestesiologi och perioperativ vårdhygien (DO0114-30246)

2020-01-20 - 2020-03-24

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteraturtips
I denna kurs finns ingen obligatorisk litteratur utan nedanstående är förslag på litteratur som passar i kursen.

Caveney, L., Jones, B., Ellis, K., & Wiley Online, L. (2012). Veterinary infection prevention and control. John Wiley & Sons, Inc

Doherty, T., Valverde, A., & Reed, R. A. (Eds.). (2021). Manual of equine anesthesia and analgesia. John Wiley & Sons.

Duke-Novakovski, T., Vries, M. D., & Seymour, C. (2016). BSAVA manual of canine and feline anaesthesia and analgesia (No. Ed. 3). British Small Animal Veterinary Association.

Grubb, T. L., Albi, M., Ensign, S., Holden, J., Meyer, S., & Valdez, N. (2020). Anesthesia and Pain Management for Veterinary Nurses and Technicians. CRC Press.

Thomas, John A & Lerche, Phillip. (2011). Anesthesia and Analgesia for Veterinary Technicians. Mosby

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 39970 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Djuromvårdnad Djuromvårdnad
Kurskod: DO0114 Anmälningskod: SLU-30072 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 100%