Ny sökning
DO0126

Färdighetsträning av kliniska moment

Syftet med kursen är att förbereda studenten inför det praktiskt kliniska arbetet inom djurens hälso- och sjukvård, med fokus på häst, hund och katt.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

DO0126-30180 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för DO0126

Läsåret 2021/2022

Färdighetsträning av kliniska moment (DO0126-30085)

2022-02-18 - 2022-06-05

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Lärandemål: Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Lärandemål 1

tillämpa praktiska färdigheter inom djuromvårdnad

Betygskriterier: Studenten ska kunna

Betyg 3

tillämpa praktiska färdigheter inom djuromvårdnad

Examinationsformer för lärandemålet:

Lärandemål 1

Praktiskt prov (OSCE)

MC-tentamen Canvas

Obligatorisk auskultation alt. ersättningsuppgift inkl. redovisning

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19990 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0126 Anmälningskod: SLU-30180 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Kliniska vetenskaper Studietakt: 35%