Ny sökning
DO0138

Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 1

Ämnesmässigt innehåll:

Kursen omfattar patologi, patofysiologi, kliniska sjukdomstecken, översiktlig diagnostik och behandling samt särskilda omvårdnadsbehov vid sjukdomar i följande organsystem; cirkulations-, respirations-, urin- och reproduktionsorgan, hud, nervsystem samt ögon. Även smärta, vanligt förekommande infektionssjukdomar, immunmedierade sjukdomar och blödningsrubbningar ingår i kursen. I kursen ingår grundläggande provtagning, provhantering samt vissa vanliga klinisk kemiska analysmetoder. Vidare ges en introduktion i omvårdnadsteori, basal vårdhygien samt patientsäkerhet- och kvalitetsarbete inom djurens hälso- och sjukvård.


Kursen omfattar sårbedömning och sårbehandling. I kursen ingår grundläggande genetiska principer och begrepp. Även pediatrisk omvårdnad av häst, hund och katt samt översiktliga principer för avelsarbete ingår. Vidare omfattar kursen farmakologi inklusive farmakokinetik, farmakodynamik, farmakologiska begrepp samt läkemedelsbiverkningar. Kursen omfattar hantering och administrering av läkemedel inklusive infusioner samt grundläggande läkemedelsberäkning. Vidare ingår svensk vaccinationspolicy, intyg- och journalskrivning inklusive registrering och ID-märkning. Kursen omfattar övergripande lagstiftning knutna till kursmålen.


Genomförande:

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom, föreläsningar, övningar och seminarier.


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser: Informationskompetens, kritiskt tänkande, problemlösning, muntlig kommunikation, samarbete.


Följande moment är obligatoriska:

Vissa seminarier och övningar.


Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 39970 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0138 Anmälningskod: SLU-30244 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 65%