Ny sökning
DO0139

Arbetsledning och kommunikativ kompetens inom djuromvårdnad

Ämnesmässigt innehåll:

I kursen behandlas grundläggande teoretiska perspektiv och former för kommunikation och rådgivning. I kursen prövas och diskuteras olika kommunikationsmodeller. Studenten planerar en rådgivningsinsats och tränar på journalskrivning. Studenten tränar också på förmågan att kritiskt reflektera över olika arbetssätt och betydelsen av kommunikativ kompetens. I kursen ingår undervisning om organisationsstrukturer, grundläggande företagsekonomi och arbetsledande funktioner samt arbetsmiljölagstiftning. Studenten tränar på att reflektera, ur ett vetenskapligt synsätt, över hur rutiner kan utarbetas för att kvalitetssäkra det dagliga arbetet inom djurens hälso- och sjukvård. I kursen ingår även obligatoriskt moment inom professionell utveckling.


Genomförande:

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom, föreläsningar, seminarier, redovisningar, övningar och övningsuppgifter.


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:

Skriftlig och muntlig kommunikation, gruppdynamik, självutveckling, kritiskt tänkande, informationskompetens och etik.


Följande moment är obligatoriska:

Seminarier, övningar, redovisningar och moment i professionell utveckling.


Samverkan med det omgivande samhället sker genom övning med veterinärstudenter och under momentet professionell utveckling.


Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19990 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0139 Anmälningskod: SLU-40134 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 50%