Ny sökning
DO0140

Färdighetsträning av kliniska moment

Ämnesmässigt innehåll:

Studenten tränas bland annat i att utföra grundläggande provtagning, provhantering, vanliga klinisk kemiska analysmetoder, anläggande av perifer venkateter, läkemedelsadministrering och administrering av infusionsvätska, klinisk undersökning, ID-märkning och ID-kontroll av hund och katt, EKG, blodtryck, sårbehandling, bandagering, instrumentkännedom, suturering samt basal vårdhygien tränas under kursen. Studenterna tränas även i att utföra de kliniska momenten på ett korrekt, hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt att reflektera kring utförandet utifrån vetenskaplighet och beprövad erfarenhet.


Genomförande:

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom färdighetsträning i praktisk kliniska moment och demonstrationer på attrapper och/ eller levande djur, föreläsningar och laborationer. Under kursen förekommer det även gruppvisa diskussioner och auskultation på djurklinik.


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:

Informationskompetens, kritiskt tänkande, tidsplanering/hantera tidsramar.


Följande moment är obligatoriska:

Auskultation på djurklinik och auskultationsdiskussion.


Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19990 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0140 Anmälningskod: SLU-30243 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 35%