Ny sökning
EX0849

Independent Project in Technology, A2E

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-26 och 2024-06-16

Andra kursvärderingar för EX0849

Läsåret 2023/2024

Independent Project in Technology, A2E (EX0849-10237)

2023-08-28 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Independent Project in Technology, A2E (EX0849-30209)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Independent Project in Technology, A2E (EX0849-10252)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Independent Project in Technology, A2E (EX0849-30280)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Independent Project in Technology, A2E (EX0849-10323)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Independent Project in Technology, A2E (EX0849-30164)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Independent Project in Technology, A2E (EX0849-10176)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Independent Project in Technology, A2E (EX0849-30255)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Independent Project in Technology, A2E (EX0849-10278)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Independent Project in Technology, A2E (EX0849-30050)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Independent Project in Technology, A2E (EX0849-10064)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 76110 SEK Nivå: Avancerad nivå (A2E)
Ämne: Teknologi
Kurskod: EX0849 Anmälningskod: SLU-30195 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%