Ny sökning
EX0855

Självständigt arbete i Biologi, G2E

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för EX0855

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-40124)

2024-03-20 - 2024-08-16

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-30177)

2024-01-15 - 2024-06-02

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-40084)

2024-03-20 - 2024-06-02

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-20093)

2023-10-31 - 2024-03-19

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-30168)

2024-01-15 - 2024-03-19

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-20092)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-40158)

2023-03-22 - 2023-08-14

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-30296)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-40157)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-20176)

2022-11-01 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-30295)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-20175)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-40052)

2022-03-24 - 2022-08-28

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-30124)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-40051)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-30123)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-OM107)

2021-11-02 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-20056)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-OM064)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-40064)

2021-03-24 - 2021-08-29

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-30161)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-40107)

2020-03-25 - 2020-08-30

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-30208)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-40106)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-30207)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-20114)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-40112)

2019-03-26 - 2019-09-01

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-30177)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-40111)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-30176)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-20126)

2018-11-05 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Hortonomprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2E)
Ämne: Biologi Biologi
Kurskod: EX0855 Anmälningskod: SLU-30003 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%