Ny sökning
EX0949

Självständigt arbete i trädgårdsvetenskap, A2E - masterprogram i Trädgårdsvetenskap

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Information från kursledaren

2020-06-09
Welcome to the master's thesis course in biology!
Note that there is no common course start or schedule for this course. Instead look at 'Before starting your project' and other files under Links. You should find a project and supervisor by yourself, but I will of course help you out if you would like to. Please contact me by email (ida.lager@slu.se) when you want to start your project or if you have questions or want to discuss project ideas. /Ida Lager

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

EX0949-10161 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för EX0949

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i trädgårdsvetenskap, A2E - masterprogram i Trädgårdsvetenskap (EX0949-10203)

2023-08-28 - 2024-06-02

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i trädgårdsvetenskap, A2E - masterprogram i Trädgårdsvetenskap (EX0949-10332)

2022-08-29 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i trädgårdsvetenskap, A2E - masterprogram i Trädgårdsvetenskap (EX0949-10142)

2021-08-30 - 2022-06-05

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i trädgårdsvetenskap, A2E - masterprogram i Trädgårdsvetenskap (EX0949-10084)

2019-09-02 - 2020-06-07

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 152216 SEK Nivå: Avancerad nivå (A2E)
Ämne: Trädgårdsvetenskap
Kurskod: EX0949 Anmälningskod: SLU-10161 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Växtförädling Studietakt: 100%