Ny sökning
FÖ0421

Ledarskap och hållbarhet

Information från kursledaren

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Leadership and sustainability!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Självregistrering till kurs görs i Ladok mellan 2022-10-18 till 2022-11-01. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen. Att du som student får tillgång till Canvas innebär inte att du är registrerad och utan registrering riskerar du att förlora din plats på kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd för undervisning ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du följa instruktionerna i anmälan i Ladok för att anmäla extra stöd. Anmälan för extra stöd inför tentamen stänger 15 arbetsdagar före tentamensdagen.

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du behöver anmälda dig till tentamina i Ladok. Anmälan stänger 10 vardagar före tentamensdagen. Det är inte möjligt med efteranmälningar. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student.

På onsdagar kl 12:30-14:30 har vi tentautlämning på institutionen (Ulls hus, plan 4). Du behöver ha med dig din legitimation för detta.

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar,
Utbildningsadministrationen

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för FÖ0421

Läsåret 2021/2022

Ledarskap och hållbarhet (FÖ0421-20115)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Ledarskap och hållbarhet (FÖ0421-M2115)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Ledarskap och hållbarhet (FÖ0421-20115)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Ledarskap och hållbarhet (FÖ0421-20076)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Ledarskap och hållbarhet (FÖ0421-20137)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Ledarskap och hållbarhet (FÖ0421-20036)

2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Ledarskap och hållbarhet (FÖ0421-20025)

2016-11-01 - 2017-01-15

Kursplan

FÖ0421 Ledarskap och hållbarhet, 15,0 Hp

Leadership and sustainability

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Individuell uppsats 7,5 0302
Gruppuppgifter 7,5 0303

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande: 180 hp, varav 90 hp i företagsekonomi.

Engelska 6

Mål

Kursens syfte är att diskutera olika ledarskapsperspektiv i små och stora företag.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Karaktärisera ledarskapsprocesser i teori och praktik.

- Problematisera olika teoretiska ledarskapsperspektiv och dess konsekvenser.

- Använda alternativa perspektiv på ledarskap.

Innehåll

Kursen bygger på tematiska föreläsningar, samt obligatoriska grupp- och projektarbeten.Kursen diskuterar olika perspektiv på ledarskap i små och stora företag, exempelvis strategi, kommunikation, struktur, kultur, resurser och entreprenörskap.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen, samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0411

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0421 Anmälningskod: SLU-20089 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%