Ny sökning
FÖ0421

Ledarskap och hållbarhet

2020-10-30
Course introduction in Zoom 2 November
Hi! The course introduction will take place in Zoom. Use this link to log in: https://slu-se.zoom.us/j/68065283496 See you Monday! Erik, Johan, Josefina and Hina

2020-10-08
Welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences
Here you find important information that will be useful before arriving to Sweden and while you are a student. https://student.slu.se/en/studies/new-student/check-list/ • You need to have a student account in order to access Ladok Student at SLU and to sign up for exams. • You must be admitted and registered to attend the course. Unregistered students may NOT stay on the premises, for reasons of insurance. • You have to register yourself via Ladok Student. The self-registration is open 5 workdays before the start of the course and 3 days after. If you have been admitted to the course with conditions, you cannot register online and must contact the course leader who decides if you can still register. Only registered students can participate in the course and have access to, for example, Canvas. • If you want to receive text messages with updates for the course, for example in case of cancelled lectures or room changes, please check that the correct mobile number is in Ladok Student. • During the second week of the course there will be a mandatory control of attendance. If you don´t participate in the control you risk losing your place on the course. • If you need special support, please inform the course leader at the start of the course, so that special arrangements can be made for example at the examination. Certificates from Nais shall be displayed every time. https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/ • If you cancel the course, you should immediately notify the course leader via email, who in turn informs the educational administration to register a course break in Ladok. • You are automatically registered for the ordinary exams in Ladok Student. You can find your anonymous code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the department of economics. • For corrected exams – contact ekon-adm@slu.se If you have any questions, please contact the administration by emailing ekon-adm@slu.se

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för FÖ0421

Läsåret 2019/2020

Ledarskap och hållbarhet (FÖ0421-20115), Uppsala 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Ledarskap och hållbarhet (FÖ0421-20115), Uppsala 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Ledarskap och hållbarhet (FÖ0421-20115), Uppsala 2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Ledarskap och hållbarhet (FÖ0421-20115), Uppsala 2016-11-01 - 2017-01-15

FÖ0421 Ledarskap och hållbarhet, 15,0 Hp

Leadership and sustainability

Kursplan fastställd

2015-11-19

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Individuell uppsats 7,50 1002
Gruppuppgifter 7,50 1003

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande: 180 hp, varav 90 hp i företagsekonomi.
Engelska 6

Mål

Kursens syfte är att diskutera olika ledarskapsperspektiv i små och stora företag.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Karaktärisera ledarskapsprocesser i teori och praktik.
- Problematisera olika teoretiska ledarskapsperspektiv och dess konsekvenser.
- Använda alternativa perspektiv på ledarskap.

Innehåll

Kursen bygger på tematiska föreläsningar, samt obligatoriska grupp- och projektarbeten.

Kursen diskuterar olika perspektiv på ledarskap i små och stora företag, exempelvis strategi, kommunikation, struktur, kultur, resurser och entreprenörskap.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen, samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0411
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Sustainable development and leadership
Kommentar: Kuhlman, T. and Farrington, J. (2010). What is Sustainability? Sustainability, 2: 3436-3448; Hopwood, B., Mellor, M. and O’Brien, G. (2005). Sustainable Development: Mapping Different Approaches. Sustainable Development, 13: 38–52; Solow, R. M. (1991). Sustainability: an economist’s perspective. Paper presented at the Eighteen J. Seward Johnson Lecture in the Marine Policy Center, Woods Hole Oceanographic Institution, at Woods Hole, Massachusetts, on June 14, 1991.
2) Leadership and critical thinking I
Kommentar: Alvesson, M., 2003. Critical organization theory, (Eds), Czarniawska, B. and Sevón, G., The Northern Light – Organization theory in Scandinavia, Malmö, Liber, 151-174.; Alvesson, M., Spicer, A., 2012. Critical leadership studies: the case for critical performativity, Human Relations, 65(3): 367-390.; Alvesson, M., Spicer, A., 2012. A stupidity-based theory of organizations, Journal of Management Studies, 49(7): 1194-1220.; Parker, M., Thomas, R., 2011. What is a critical journal?, Organization, 18(4): 419-427.
3) Leadership in practice I
Kommentar: Aronson, E. (2001), Integrating Leadership Styles and Ethical Perspectives. Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 18: 244-256. doi:10.1111/j.1936-4490.2001.tb00260.x; Sims, H.P., Faraj, S., Yun, S., 2009. When should a leader be directive or empowering? How to develop your own situational theory of leadership. Business Horizons, 52(2), pp.149–158.
4) Leadership in practice II
Kommentar: Metcalf, L., Benn, S., 2013. Leadership for Sustainability: An Evolution of Leadership Ability. Journal of Business Ethics, 112(3), pp.369–384.; Caldwell, C., Bischoff, S., Karri, J., 2002. The Four Umpires: A Paradigm for Ethical Leadership. Journal of Business Ethics, 36(1), pp.153–163.
5) Green HRM
Kommentar: Haddock-Millar, J., Sanyal, C. and Müller-Camen, M., 2016. Green human resource management: a comparative qualitative case study of a United States multinational corporation. The International Journal of Human Resource Management, 27(2), pp.192-211.; Mandip, G., 2012 Green HRM: People management commitment to environmental sustainability. Research Journal of Recent Sciences, ISSN, 2277, p.2502.
6) Views on CSR
Kommentar: Carroll A.B., 1999. Corporate social responsibility. Business and Society 38(3): 268–295.; Jamali, D. and Mirshak, R., 2007. Corporate social responsibility (CSR): Theory and practice in a developing country context. Journal of business ethics, 72(3), pp.243-262.; Kokko, S., Lukkarinen, J. and Mark-Herbert, C., 2014. Public-private partnerships and social performance in the forest industry, Social Business 4(1): 15-31. Doi: https://doi.org/10.1362/204440814X13948909253730

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0421 Anmälningskod: SLU-20115 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%