Ny sökning
FÖ0421

Ledarskap och hållbarhet

Information från kursledaren

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course Leadership and sustainability!

The course introduction will take place on 1 November 09.15-12.00 in lecture hall Ratatosk (VHC). We are looking forward to meet and get to know you!

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information:

The student account
You will need your student account to access e.g. your e-mail, Ladok and Canvas. For information regarding how to create your student account, see here: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

Registration for the course
Self-registration for the course is done in Ladok between 2021-10-18 and 2021-11-02. Remember that you must be admitted and registered to take the course.

If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review them and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made. For educational support for an exam, contact the educational administrator at econ-edu@slu.se along with your certificate from Nais 15 workings days prior to the examination. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

Exams
You will automatically be registered for the first exam of the course in Ladok Student. You can find your anonymity code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the Department of Economics.

Corrected exams can usually be collected Wednesdays at 12.30 - 14.30 in room D416 or D417 in Ulls Hus. Due to Covid, it is best to contact econ-edu@slu.se to get help with collecting your exam.

Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards
The administration

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

FÖ0421-20115 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för FÖ0421

Läsåret 2021/2022

Ledarskap och hållbarhet (FÖ0421-M2115)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Ledarskap och hållbarhet (FÖ0421-20115)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Ledarskap och hållbarhet (FÖ0421-20076)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Ledarskap och hållbarhet (FÖ0421-20137)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Ledarskap och hållbarhet (FÖ0421-20036)

2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Ledarskap och hållbarhet (FÖ0421-20025)

2016-11-01 - 2017-01-15

Kursplan

FÖ0421 Ledarskap och hållbarhet, 15,0 Hp

Leadership and sustainability

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Individuell uppsats 7,5 0302
Gruppuppgifter 7,5 0303

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande: 180 hp, varav 90 hp i företagsekonomi.

Engelska 6

Mål

Kursens syfte är att diskutera olika ledarskapsperspektiv i små och stora företag.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Karaktärisera ledarskapsprocesser i teori och praktik.

- Problematisera olika teoretiska ledarskapsperspektiv och dess konsekvenser.

- Använda alternativa perspektiv på ledarskap.

Innehåll

Kursen bygger på tematiska föreläsningar, samt obligatoriska grupp- och projektarbeten.Kursen diskuterar olika perspektiv på ledarskap i små och stora företag, exempelvis strategi, kommunikation, struktur, kultur, resurser och entreprenörskap.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen, samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0411

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0421 Anmälningskod: SLU-20115 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%