Ny sökning
FÖ0422

Markbyggnads- och skötselekonomi

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för FÖ0422

Läsåret 2021/2022

Markbyggnads- och skötselekonomi (FÖ0422-30248)

2022-02-18 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Markbyggnads- och skötselekonomi (FÖ0422-X0098)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Markbyggnads- och skötselekonomi (FÖ0422-30098)

2021-02-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Markbyggnads- och skötselekonomi (FÖ0422-30092)

2020-02-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Markbyggnads- och skötselekonomi (FÖ0422-30012)

2019-02-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Markbyggnads- och skötselekonomi (FÖ0422-30100)

2018-02-15 - 2018-03-20

Läsåret 2016/2017

Markbyggnads- och skötselekonomi (FÖ0422-30177)

2017-02-16 - 2017-03-21

Kursplan

FÖ0422 Markbyggnads- och skötselekonomi, 7,5 Hp

Procurement, Construction and Management

Ämnen

Landskapsarkitektur Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0422 Anmälningskod: SLU-30029 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%