Ny sökning
FÖ0428

Marknadsföring

2020-10-20
Välkomna till kursen!
Hej! Varmt välkomna till kursen! Vi träffas för introduktionsföreläsning i zoom tisdag 3 november 09:15-12:00. https://slu-se.zoom.us/j/3880265910 Meeting ID: 388 026 5910 Passcode: 2345 Hälsningar Annie Roos annie.roos@slu.se

2020-10-05
Welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences
Here you find important information that will be useful before arriving to Sweden and while you are a student. https://student.slu.se/en/studies/new-student/check-list/ • You need to have a student account in order to access Ladok Student at SLU and to sign up for exams. • You must be admitted and registered to attend the course. Unregistered students may NOT stay on the premises, for reasons of insurance. • You have to register yourself via Ladok Student. The self-registration is open 5 workdays before the start of the course and 3 days after. If you have been admitted to the course with conditions, you cannot register online and must contact the course leader who decides if you can still register. Only registered students can participate in the course and have access to, for example, Canvas. • If you want to receive text messages with updates for the course, for example in case of cancelled lectures or room changes, please check that the correct mobile number is in Ladok Student as well as your e-mail adress. • During the second week of the course there will be a mandatory control of attendance. If you don´t participate in the control you risk losing your place on the course. • If you need special support, please inform the course leader at the start of the course, so that special arrangements can be made for example at the examination. Certificates from Nais shall be displayed every time. https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/ • If you cancel the course, you should immediately notify the course leader via email, who in turn informs the educational administration to register a course break in Ladok. • You are automatically registered for the ordinary exams in Ladok Student. You can find your anonymous code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the department of economics. • Corrected exams can be collected by contacting ekon-adm@slu.se. Usually they will scan your exam and send it to you by e-mail. If you have any questions, please contact the administration by emailing ekon-adm@slu.se

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för FÖ0428

Läsåret 2019/2020

Marknadsföring (FÖ0428-20116), Uppsala 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Marknadsföring (FÖ0428-20116), Uppsala 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Marknadsföring (FÖ0428-20116), Uppsala 2017-10-31 - 2018-01-14

FÖ0428 Marknadsföring, 15,0 Hp

Marketing

Kursplan fastställd

2016-12-02

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen 5,00 1002
Seminarium 3,00 1003
Projektarbete 7,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

kunskaper motsvarande allmän behörighet

Mål

Kursen erbjuder en övergripande introduktion till marknadsföring.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- förstå och redogöra centrala begrepp och modeller inom marknadsföringsområdet
- redogöra för marknadsföringens funktion i företag, organisationer och i samhällsekonomin
- visa förmåga att tillämpa begrepp och modeller på frågeställningar i marknadsföring

Innehåll

Kursen innehåller:
- Centrala begrepp som är grundläggande inom marknadsföring såsom positionering, differentiering, segmentering, varumärke, prissättning, produktutveckling, kommunikation, påverkansåtgärder och distributionskanaler samt företagsetik och hållbar utveckling utifrån ett "triple bottom line"- perspektiv.
- Metoder och modeller för marknadsanalys och marknadsföringsplan. Centrala begrepp, metoder och modeller åskådliggörs i exempel från stora så väl som små- och medelstora företag inom jordbruk-, livsmedels-, skogs- och naturresursområdet

Kursen genomförs i kombination av schemalagda aktiviteter såsom föreläsningar och seminarier samt självstudier såsom litteraturstudier och förberedelser. Dessutom förväntas studenten genomföra och redovisa övningsmoment och/eller projekt arbete i grupp med stöd av handledning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkänt seminarie-/övningsmoment och/eller planering, handledning och redovisning av projektarbete, samt aktiv närvaro på gästföreläsningar.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0377

Betygskriterier för FÖ0428

Kursmål

3

4

5

Tentamen U/3/4/5

Redogöra betydelsen av centrala begrepp och modeller inom marknadsföring; redogöra för marknadsföringens funktion i företag, organisationer och samhällsekonomin

Redogöra förutsättningar och betydelsen av centrala begrepp och modeller inom marknadsföring; redogöra för marknadsföringens funktion i företag, organisationer och samhällsekonomin

Redogöra förutsättningar och betydelsen av centrala begrepp och modeller inom marknadsföring; kritiskt redogöra för betydelsen av marknadsföringens funktion i företag, organisationer och samhällsekonomin

Obligatoriska Moment G/U

Aktiv närvaro

Projektarbete G/U

Sammanställa en marknadsföringsplan som är tydligt disponerad och välskriven samt göra detta under given tidsperiod. Studenten kan sätta upp väl anpassade mål för en organisations marknadsföring och med grund i dessa genomföra utförliga analyser samt föreslå väl avvägda strategier, program och kontroller av måluppfyllelse. Studenten kan tydligt redogöra för sina slutsatser och ge välstrukturerad och konstruktiv återföring till andra studenter

1) Principles of Marketing: Scandinavian edition (2nd edition).
Författare: Kotler, P., Armstrong, G., och Parment
ISBN: Pearson Education Ltd, UK
Kommentar: Följande bok går också bra: Philip Kotler, Anders Parment. 2017. Marknadsföring: teori, strategi och praktik.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi Ekonomi - kandidatprogram Ekonomi - hållbar utveckling Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling (270 hp) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0428 Anmälningskod: SLU-20116 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%