Ny sökning
FÖ0428

Marknadsföring

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för FÖ0428

Läsåret 2021/2022

Marknadsföring (FÖ0428-20116)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Marknadsföring (FÖ0428-20116)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Marknadsföring (FÖ0428-20077)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Marknadsföring (FÖ0428-20138)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Marknadsföring (FÖ0428-20046)

2017-10-31 - 2018-01-14

Kursplan

FÖ0428 Marknadsföring, 15,0 Hp

Marketing

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen 5,0 0402
Inlämningsuppgifter 2,0 0403
Projektarbete 8,0 0404

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

kunskaper motsvarande allmän behörighet

Mål

Kursen erbjuder en övergripande introduktion till marknadsföring.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- förstå och redogöra centrala begrepp och modeller inom marknadsföringsområdet

- redogöra för marknadsföringens funktion i företag, organisationer och i samhällsekonomin

- visa förmåga att tillämpa begrepp och modeller på frågeställningar i marknadsföring

Innehåll

Kursen innehåller:

- Centrala begrepp som är grundläggande inom marknadsföring såsom positionering, differentiering, segmentering, varumärke, prissättning, produktutveckling, kommunikation, påverkansåtgärder och distributionskanaler samt företagsetik och hållbar utveckling utifrån ett "triple bottom line"- perspektiv.

- Metoder och modeller för marknadsanalys och marknadsföringsplan. Centrala begrepp, metoder och modeller åskådliggörs i exempel från stora så väl som små- och medelstora företag inom jordbruk-, livsmedels-, skogs- och naturresursområdetKursen genomförs i kombination av schemalagda aktiviteter såsom föreläsningar och seminarier samt självstudier såsom litteraturstudier och förberedelser. Dessutom förväntas studenten genomföra och redovisa övningsmoment och/eller projekt arbete i grupp med stöd av handledning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.

Godkänt seminarie-/övningsmoment och/eller planering, handledning och redovisning av projektarbete, samt aktiv närvaro på gästföreläsningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0377

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0428 Anmälningskod: SLU-40076 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%