Ny sökning
FÖ0445

Marknadsföring, ansvarstagande och etik

2020-08-27
Course Introduction September 1st
Hi, The course introduction for FÖ0445 is held on Tuesday September 1st. You can attend this lecture at campus (lecture hall L) or via zoom by following the link and using the password below. Welcome. /Per-Anders Per-Anders Langendahl is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: FÖ0445 Course introduction Time: Sep 1, 2020 01:00 PM Stockholm Join Zoom Meeting https://slu-se.zoom.us/j/69431568947 Meeting ID: 694 3156 8947 Passcode: 609867 One tap mobile +46850163827,,69431568947# Sweden +46850500828,,69431568947# Sweden Dial by your location +46 8 5016 3827 Sweden +46 8 5050 0828 Sweden +46 8 5050 0829 Sweden +46 8 5052 0017 Sweden +46 850 539 728 Sweden +46 8 4468 2488 Sweden Meeting ID: 694 3156 8947 Find your local number: https://slu-se.zoom.us/u/cAM8BA4Eg Join by SIP 69431568947@109.105.112.236 69431568947@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 694 3156 8947 Passcode: 609867

2020-07-09
Welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences
Here you find important information that will be useful before arriving to Sweden and while you are a student. https://student.slu.se/en/studies/new-student/check-list/ • You need to have a student account in order to access Ladok Student at SLU and to sign up for exams. • You must be admitted and registered to attend the course. Unregistered students may NOT stay on the premises, for reasons of insurance. • You have to register yourself via Ladok Student. The self-registration is open 5 workdays before the start of the course and 3 days after. If you have been admitted to the course with conditions, you cannot register online and must contact the course leader who decides if you can still register. Only registered students can participate in the course and have access to, for example, Canvas. • If you want to receive text messages with updates for the course, for example in case of cancelled lectures or room changes, please check that the correct mobile number is in Ladok Student. • During the second week of the course there will be a mandatory control of attendance. If you don´t participate in the control you risk losing your place on the course. • If you need special support, please inform the course leader at the start of the course, so that special arrangements can be made for example at the examination. Certificates from Nais shall be displayed every time. https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/ • If you cancel the course, you should immediately notify the course leader via email, who in turn informs the educational administration to register a course break in Ladok. • You are automatically registered for the ordinary exams in Ladok Student. You can find your anonymous code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the department of economics. • Corrected exams can be collected Wednesdays from 12.30 - 14.30 in room D416 or D417 in Ulls Hus. If you have any questions, please contact the administration by emailing ekon-adm@slu.se

Kursvärderingen är avslutad

FÖ0445-10208 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för FÖ0445

Läsåret 2019/2020

Marknadsföring, ansvarstagande och etik (FÖ0445-10208), Uppsala 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Marknadsföring, ansvarstagande och etik (FÖ0445-10208), Uppsala 2018-09-03 - 2018-11-05

FÖ0445 Marknadsföring, ansvarstagande och etik, 15,0 Hp

Marketing, Responsibility and Ethics

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Inlämningsuppgift 6,00 1002
Projektarbete 4,00 1003
Tentamen 5,00 1004

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

120 hp högskolestudier, varav minst 90 hp företagsekonomi. Engelska 6. Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Kursen syftar till att problematisera etik och ansvarstagande inom marknadsföring med ett fokus på hållbar utveckling.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- kritiskt diskutera begränsningar inom marknadsföring i relation till hållbar utveckling,
- redogöra centrala begrepp och perspektiv för ansvarsfull marknadsföring och etik i olika sammanhang,
- analysera och kritiskt reflektera kring marknadsföring utifrån perspektivet etiskt och ansvarsfullt företagande.

Innehåll

Kursens delas in i två huvuddelar. En teoretisk del där aktiviteter såsom föreläsningar och uppgifter fokuserar på grundläggande begrepp och koncept för etisk och ansvarsfull marknadsföring. En empirisk del som innehåller aktiviteter såsom fallstudier, studiebesök och/eller gästföreläsningar som förankrar teoretiska koncept med empirisk kontext.

Kursen innehåller litteraturstudier, fallstudier och skrivuppgifter som belyser den konceptuella och empiriska utvecklingen inom marknadsföringsområdet med explicit hänsyn till sociala, miljömässiga, ekonomiska och etiska dimensioner.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkända inlämningsuppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0360

Grade

Written examination (30%)

Individual assignments

(30%)

Project report, presentation and opposition 40%

5

Demonstrate a deep and comprehensive understanding of key terms and models and a strong level of critical analysis in their application to given contexts. Completed project and assignment

Demonstrate a deep and comprehensive understanding of key terms and models with evidence of further reading and a strong level of critical analysis in their application. Turn in analytical assignments at set deadlines

Demonstrate a comprehensive understanding of models and relevant concepts. A good level of critical analysis of the case with relevant and clear theoretical connections and evidence of further reading. A well developed report with rhetoric and reference treatment.

Good assessment of the strategy and practices in another group's project seminar paper report, where both merits and shortcomings are discussed.

4

Demonstrate a comprehensive understanding of key terms and models and a good level of critical analysis in their application. Completed project and assignment

Demonstrate a comprehensive understanding of key terms and models with evidence of further reading and a good level of critical analysis in their application. Turn in analytical assignments at set deadlines

3

Demonstrate knowledge of key terms and models, and a competent understanding of the principles of their application – but meriting some criticisms in respect of the assessment criteria. Completed project and assignments

Demonstrate knowledge of key terms and models, and a competent understanding of the principles of their application – but meriting some criticisms in respect of the assessment criteria

U

Insufficient understanding of the terms, models, principles and their application.

Incomplete submissions

Insufficient understanding of the terms, models, principles and their application.

1) CSR and Sustainable Business
Författare: Tommy Borglund, Hans De Geer and Susanne Sweet
ISBN: 9789152350461

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Agronomprogrammet - ekonomi Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0445 Anmälningskod: SLU-10208 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%