Ny sökning
FÖ0445

Marknadsföring, ansvarstagande och etik

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course Marketing, responsibility and ethics!

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information:

The student account
You will need your student account to access e.g. your e-mail, Ladok and Canvas. For information regarding how to create your student account, see here: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

Registration for the course
Your registration is part of a roll-call for programme students. If you are a taking this as an independent course, please contact econ-edu@slu.se

If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review them and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made. For educational support for an exam, contact the educational administrator at econ-edu@slu.se along with your certificate from Nais 15 workings days prior to the examination. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

Exams
You will automatically be registered for the first exam of the course in Ladok Student. You can find your anonymity code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the Department of Economics.

Corrected exams can usually be collected Wednesdays from 12.30 - 14.30 in room D416 or D417 in Ulls Hus. Due to Covid, it is best to contact econ-edu@slu.se to get help with collection of your exam.

Are you a new student? Find more information here: https://student.slu.se/en/studies/new-student/uppsala/.

Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards,
The administration

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2021-10-25 och 2021-11-15

Andra kursvärderingar för FÖ0445

Läsåret 2021/2022

Marknadsföring, ansvarstagande och etik (FÖ0445-M1238) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Marknadsföring, ansvarstagande och etik (FÖ0445-10208) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Marknadsföring, ansvarstagande och etik (FÖ0445-10171) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Marknadsföring, ansvarstagande och etik (FÖ0445-10231) 2018-09-03 - 2018-11-05

FÖ0445 Marknadsföring, ansvarstagande och etik, 15,0 Hp

Marketing, Responsibility and Ethics

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Individuella uppgifter 6,00 1002
Grupparbete 6,00 1003
Tentamen 3,00 1004

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

120 hp högskolestudier, varav minst 90 hp företagsekonomi. Engelska 6. Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Kursen syftar till att problematisera etik och ansvarstagande inom marknadsföring med ett fokus på hållbar utveckling.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- kritiskt diskutera begränsningar inom marknadsföring i relation till hållbar utveckling,
- redogöra centrala begrepp och perspektiv för ansvarsfull marknadsföring och etik i olika sammanhang,
- analysera och kritiskt reflektera kring marknadsföring utifrån perspektivet etiskt och ansvarsfullt företagande.

Innehåll

Kursens delas in i två huvuddelar. En teoretisk del där aktiviteter såsom föreläsningar och uppgifter fokuserar på grundläggande begrepp och koncept för etisk och ansvarsfull marknadsföring. En empirisk del som innehåller aktiviteter såsom fallstudier, studiebesök och/eller gästföreläsningar som förankrar teoretiska koncept med empirisk kontext.

Kursen innehåller litteraturstudier, fallstudier och skrivuppgifter som belyser den konceptuella och empiriska utvecklingen inom marknadsföringsområdet med explicit hänsyn till sociala, miljömässiga, ekonomiska och etiska dimensioner.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkända inlämningsuppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0360
  1. Grade Module - Written assignments M1, M2 and M3 (30%) – graded U-5

Grading criteria

Meaning

Assessment

Readability

The student demonstrate competence in written communication through the presentation of a well structured and high quality report in English

0: not acceptable

1: acceptable

2: Good

3: Very good

Referencing

The student demonstrate information literacy skills as well as competence in proper use of references in text

0: not acceptable

1: Good

2: Very Good

Relevance

The student demonstrate theoretical and conceptual knowledge within the marketing field with particular reference to empirical relevance for corporate responsibility and ethics

0: Not acceptable

1: Good

2: Very good

Critical Discussion

The student demonstrate the ability to initiate and articulate a critical discussion

0: Not acceptable

1: Acceptable

2: Good

3: Very Good

Scoring

Max point per assignment is 10 p

Max point for all 3 assignments is 30 p

The grade in this module is based on a summary of all three assignments as detailed in the column on the right

Grade U: 0-17

Grade 3: 18-23 points

Grade 4: 24-26 points

Grade 5: 27-30 points

  1. Grade Module - Written exam: (30%) graded U-5

5

Demonstrate a deep and comprehensive understanding of key concepts by achieving at least 90% on the written exam

4

Demonstrate a comprehensive understanding of key concepts by achieving at least 80% on the written exam

3

Demonstrate knowledge of key concepts by achieving at least 60% on the written exam

U

Insufficient understanding of the terms, models, principles and their application.

  1. Grade Module - Group Project work (40%) graded pass/ fail

Grading criteria

Meaning

Assessment

Readability

The student group demonstrate competence in written communication through the presentation of a well structured and high quality report in English

Pass/ Fail

Referencing

The student group demonstrate information literacy skills as well as competence in proper use of references in text

Pass/ Fail

Relevance

The student group demonstrate theoretical and conceptual knowledge within the marketing field with particular reference to empirical relevance for corporate responsibility and ethics

Pass/ Fail

Critical Discussion

The student group demonstrate the ability to articulate a critical discussion in both written and oral

Pass/ Fail

Active Participation

The student group submit report on time, present their work at the seminar and provides oral and written feedback to another group

Pass/ Fail

1) Marketing & Sustainability: Why and how sustainability is changing current marketing practices
Författare: Guyader, O., Ottosson, M. and Parment, A
ISBN: 978-91-44-13986-9
Kommentar: The coursebook covers some basic concepts relevant for this course, but complementary reading is required. A list of complementary reading such as journal articels will be provided via the teachingplatform Canvas at coursestart.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Agronomprogrammet - ekonomi Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0445 Anmälningskod: SLU-10238 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%