Ny sökning
FÖ0455

Organisering för hållbarhet – Organisationsteori I

2020-07-09
Welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences
Here you find important information that will be useful before arriving to Sweden and while you are a student. https://student.slu.se/en/studies/new-student/check-list/ • You need to have a student account in order to access Ladok Student at SLU and to sign up for exams. • You must be admitted and registered to attend the course. Unregistered students may NOT stay on the premises, for reasons of insurance. • You have to register yourself via Ladok Student. The self-registration is open 5 workdays before the start of the course and 3 days after. If you have been admitted to the course with conditions, you cannot register online and must contact the course leader who decides if you can still register. Only registered students can participate in the course and have access to, for example, Canvas. • If you want to receive text messages with updates for the course, for example in case of cancelled lectures or room changes, please check that the correct mobile number is in Ladok Student. • During the second week of the course there will be a mandatory control of attendance. If you don´t participate in the control you risk losing your place on the course. • If you need special support, please inform the course leader at the start of the course, so that special arrangements can be made for example at the examination. Certificates from Nais shall be displayed every time. https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/ • If you cancel the course, you should immediately notify the course leader via email, who in turn informs the educational administration to register a course break in Ladok. • You are automatically registered for the ordinary exams in Ladok Student. You can find your anonymous code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the department of economics. • Corrected exams can be collected Wednesdays from 12.30 - 14.30 in room D416 or D417 in Ulls Hus. If you have any questions, please contact the administration by emailing ekon-adm@slu.se

Kursvärderingen är avslutad

FÖ0455-10204 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för FÖ0455

FÖ0455 Organisering för hållbarhet – Organisationsteori I, 15,0 Hp

Organizing for sustainability - Organizational theory I

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Företagsekonomi Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Uppgift 3,00 1002
Tentamen 12,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Ma C, Sh A.

Mål

Kursens syfte är att ge studenter grundläggande förståelse för företagsekonomi och kunskaper kring de begrepp och modeller som används för att beskriva och diskutera företags organisering. Kursen ska dessutom ge en introduktion till utbildningsprogrammet och ge övning i generiska färdigheter.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Beskriva ett företags struktur, kultur, ledarskap och strategi med hjälp av begrepp och modeller från organisationsteorin.
- Redogöra för organisationens samspel med omvärlden.
- Visa förmåga att använda organisationsteoretiskt grundade begrepp och modeller i övningar.
- Tillämpa olika organisationsteoretiska perspektiv.
- Översiktligt beskriva hållbarhet som begrepp.
- Söka, kritiskt bearbeta och diskutera vetenskaplig litteratur i tal och skrift.
- Redovisa utfört arbete såväl skriftligt som muntligt.

Innehåll

Kursen genomförs med föreläsningar och gästföreläsningar, seminarier, övningar och studiebesök.

Kursen ger en introduktion till företagets värld och organisationsteoretiska perspektiv, med exempel på företag utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkända seminarier.
Godkända övningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0392, LB0077, MX0111 samt FÖ0418
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Organisationsteori: Struktur - Kultur - Processer
Författare: Jørgen F Bakka, Egil Fivelsdal, Lars Lindkvist
ISBN: 9789147077755
Kommentar: Förlaget släppte en ny upplaga av boken 2014. Det går bra att läsa den nya upplagan, men också äldre upplagor tillbaks till 2006.
2) En mycket kortfattad, ganska intressant och någorlunda billig bok om att studera ledarskap
Författare: Brad Jackson & Ken Parry
ISBN: 978-91-44-06653-0
3) Övrig litteratur tillkommer
Kommentar: Artiklar och övrig litteratur delas ut under kursens gång.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Ekonomi - hållbar utveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Miljövetenskap
Kurskod: FÖ0455 Anmälningskod: SLU-10204 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%