Ny sökning
FÖ0455

Organisering för hållbarhet – Organisationsteori I

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Organisering för hållbarhet - Organisationsteori I!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Du behöver delta i uppropet för programmet (ev. meddela förhinder) för att bli registrerad. Registreringen sker manuellt av administrationen. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du kontakta econ-edu@slu.se tillsammans med ditt intyg från Nais. Mer information finner du här: https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funka/

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du blir automatiskt anmäld till första tentamen i kursen. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student. Observera att detta endast gäller vid ordinarie tentamen och inte omtentamen. Detta gäller endast hos Institutionen för Ekonomi.

Rättade tentor kan vanligtvis hämtas onsdagar kl 12.30 – 14.30 på Institutionen för Ekonomi i rum D416 och D417 i Ulls hus, vån 4. På grund av Covid så är det bäst att maila econ-edu@slu.se för att få hjälp med att hämta ut din tentamen.

För dig som är ny student kan du läsa mer information här: https://student.slu.se/studier/nystudent/uppsala/.

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar,
Administrationen

Andra kursvärderingar för FÖ0455

FÖ0455 Organisering för hållbarhet – Organisationsteori I, 15,0 Hp

Organizing for sustainability - Organizational theory I

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Företagsekonomi Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Hållbarhet 7,50 1002
Organisation - tentamen 5,00 1003
Organisation - seminarier 2,50 1004

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Ma C, Sh A.

Mål

Kursens syfte är att ge studenter grundläggande förståelse för företagsekonomi och kunskaper kring de begrepp och modeller som används för att beskriva och diskutera företags organisering. Kursen ska dessutom ge en introduktion till utbildningsprogrammet och ge övning i generiska färdigheter.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Beskriva ett företags struktur, kultur, ledarskap och strategi med hjälp av begrepp och modeller från organisationsteorin.
- Redogöra för organisationens samspel med omvärlden.
- Visa förmåga att använda organisationsteoretiskt grundade begrepp och modeller i övningar.
- Tillämpa olika organisationsteoretiska perspektiv.
- Översiktligt beskriva hållbarhet som begrepp.
- Söka, kritiskt bearbeta och diskutera vetenskaplig litteratur i tal och skrift.
- Redovisa utfört arbete såväl skriftligt som muntligt.

Innehåll

Kursen genomförs med föreläsningar och gästföreläsningar, seminarier, övningar och studiebesök.

Kursen ger en introduktion till företagets värld och organisationsteoretiska perspektiv, med exempel på företag utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkända seminarier.
Godkända övningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0392, LB0077, MX0111 samt FÖ0418
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Organisationsteori: struktur - kultur - processer
Författare: Jørgen F Bakka, Egil Fivelsdal, Lars Lindkvist
ISBN: 9789147077755
Kommentar: Förlaget släppte en ny upplaga av boken 2014. Det går bra att läsa den nya upplagan, men också äldre upplagor tillbaka till 2006.
2) Hållbar utveckling: livskvalitet, beteende och teknik
Författare: Håkan Gulliksson, Ulf Holmgren
ISBN: 9789144151458
Kommentar: Förlaget släppte en ny upplaga av boken 2021. Det går bra att läsa den nya upplagan, men också äldre upplagor tillbaka till 2011.
3) Övrig kurslitteratur tillkommer
Kommentar: Artiklar och övrig litteratur delas ut under kursens gång.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Ekonomi - hållbar utveckling Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Miljövetenskap
Kurskod: FÖ0455 Anmälningskod: SLU-10239 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%