Ny sökning
FÖ0466

Hållbara värdekedjor inom livsmedel och bioekonomi

2020-10-26
welcome to FÖ0466 - 20085.2021
dear colleague welcome to the course FÖ0466 (20085 & 20169) Sustainable Agri-Food Value Chains and Bioeconomy if you enter CANVAS you will find an introductory text with all information: SAFVC&B_FÖ0466_intr_20 we will meet on Monday/nov/2/09:15 https://slu-se.zoom.us/j/67406277751 you will also find the link in CANVAS Please note that due to the special conditions of COVID19, the course will be entirely conducted as “distance”. Therefore both courses FÖ0466 Sustainable Agri-Food Value Chains and Bioeconomy under two separate codes: 20085 (on campus Alnarp) and 20169 (off-campus) will be offered jointly as off-campus through CANVAS, ZOOM and other remote means when necessary. Both courses will use a single CANVAS room under FÖ0466 20169 irrespective of which code you are registered (20085 or 20169). At the end of the course you will receive your grade to the corresponding course code that you have registered. The attendance, literature and grading criteria will be identical for both 20085 and 20169. I apologise for any inconvenience and frustration this may cause. please do not hesitate to contact me if you have any questions or doubts about the course karantininis.konstantinos@slu.se looking forward to meet you all and have an exciting 9 weeks together cheers kostas k

2020-09-25
welcome to FÖ0466 sustainable value chains and bioeconomy
dear colleague welcome to the course : FÖ0466 sustainable value chains and bioeconomy the course is offered under two codes 20085.2021 - on-campus alnarp 20169.2021 - on-line as it turns out, due to the restrictions and complications of the covid19 pandemic we will run both courses as a single on-line course therefore it does not matter to which of the two you have registered the readings, lectures, coursework, and examination will be identical however, at the end you will receive your grade attested to the appropriate code as you registered we will run the entire course through CANVAS i will try to make it that all of you are invited on the same CANVAS page otherwise i will have to run two parallel pages with identical content i hope we can technically avoid this once this technicality is resolved i will publish the CANVAS page(s) and we will communicate through CANVAS from there on i am considering to run - if situation allows - a few physical meetings on campus ALNARP where everyone will be able to join remotely and those brave ones will attend physicaly however, this is something we will have to work out as we progress you will be notified on time and it will not be compulsory for anybody to attend physicaly please do not hesitate to contact me if you have any questions here: karantininis.konstantinos@slu.se i wish you all a happy and safe semester cheers kostas k

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för FÖ0466

FÖ0466 Hållbara värdekedjor inom livsmedel och bioekonomi, 15,0 Hp

Sustainable agri-food value chains and bioeconomy

Kursplan fastställd

2019-11-13

Ämnen

Företagsekonomi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav 90 hp samhällsvetenskap eller 90 hp naturvetenskap, samt engelska 6.

Mål

Efter kursen ska studenterna ha utvecklat en förståelse för de gröna näringarna, värdekedjor inom hortikultur och andra sektorer inom bioekonomin. Kursen omfattar såväl inhemska som globala kedjor, samt hantverksmässig och industriellt företagande i den gröna sektorn. Praktiska exempel från svenska, europeiska och internationella hortikulturella värdekedjor används.
Teorier och konceptuella ramverk används från en rik litteratur inom marknadsföring, strategi och beteende, transaktionskostnadsteori, agentteori, nyinstitutionell ekonomi, nätverksanalys och industriell ekonomi.

Vid avslutad kurs ska studenten kunna:
-kartlägga och analysera en hortikulturell värdekedja i Sverige, Europa och utvecklingsländer,
-analysera kopplingar mellan noder i nätverk och förstå organisationsformer för styrning i värdekedjan,
-analysera nätverk inom trädgårds-, jordbruks- och livsmedelssektorn,
-tillämpa metoder för analys av värdekedjans styrning och logistik,
-tillämpa kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder.

Innehåll

Teori och metoder baseras på vetenskaplig litteratur och branschspecifikt material.

Undervisningsmetoder bygger på såväl föreläsningar som praktiskt arbete av studenterna. Kursen omfattar gästföreläsningar, företagsbesök, uppgifter, projektarbete och skriftlig tentamen.

Kursmoduler:
• Organisation och styrning i hortikulturella värdekedjor
• Organisation i de gröna näringarna och ledning/management i trädgårdsföretag
• Ledning i värdekedjan och logistik
• Nätverk inom trädgårds-, jordbruks- och livsmedelssektorn
• Från jord till bord: kvalitet och konsumenten
Innovation, kvalitet och standarder
• Koordinering i värdekedjor och detaljhandel
• Globala värdekedjor, globalisering, klimatförändringar och utveckling

Obligatoriska kursmoment omfattar företagsbesök, uppgifter och projektarbete.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen, godkänt resultat på projektarbete/-n och deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: FÖ0457

Grading Criteria:

There will be no final exam as such. The grading will consist two parts: Assignments and Project.

40% Assignments: 4 assignments. Due:
I: 13/xi/2020
II: 20/xi/2020
III: 27/xi/2020
IV: 4/xii/2020

60% Project work. You will receive specific instructions early in the course:
10% Project Proposal Due: 18/xii/2020
40% Written paper Due: 8/i/2021
10% Presentation During 11-15/i/2021

Grading scale:
5:Pass with Distinction
4:Pass with Credit
3:Pass
U:Fail

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Horticultural Science - Master´s Programme Sustainable Food Systems – Master´s Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: FÖ0466 Anmälningskod: SLU-20085 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi Studietakt: 100%