Ny sökning
FÖ0473

Organisationsteori I

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Organisationsteori I!

Vi kommer att arbeta i Canvas där ni kommer att få mer information kring kursen. Observera att schemaversionen för kursen inte kommer att uppdateras här på Slunik efter 2021-08-30. Aktuellt schema finner ni på Canvas.

För kursintroduktionen kommer vi att behöva dela klassen i två delar pga restriktioner i våra undervisningslokaler. Det medför att de vars förnamn börjar på A-I närvarar på följande kursintroduktion:

Torsdag 2021-09-30 09.15-12.00 Kursintroduktion - grupp 1 Loftets hörsal

Och de vars förnamn börjar på J-Ö närvarar på följande kursintroduktion:

Torsdag 2021-09-30 13.15-16.00 Kursintroduktion - grupp 2 Loftets hörsal

Hälsningar Annie

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Självregistrering till kurs görs i Ladok mellan 2021-09-13 till 2021-09-30. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du kontakta econ-edu@slu.se tillsammans med ditt intyg från Nais. Mer information finner du här: https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funka/

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du blir automatiskt anmäld till första tentamen i kursen. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student. Observera att detta endast gäller vid ordinarie tentamen och inte omtentamen. Detta gäller endast hos Institutionen för Ekonomi.

Rättade tentor kan vanligtvis hämtas onsdagar kl 12.30 – 14.30 på Institutionen för Ekonomi i rum D416 och D417 i Ulls hus, vån 4. På grund av Covid så är det bäst att maila econ-edu@slu.se för att få hjälp med att hämta ut din tentamen.

För dig som är ny student kan du läsa mer information här: https://student.slu.se/studier/nystudent/uppsala/.

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar,
Administrationen

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-11-15

FÖ0473 Organisationsteori I, 7,5 Hp

Organizational theory I

Kursplan fastställd

2020-12-10

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen 5,00 1002
Seminarier 2,50 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1+1a2.

Mål

Kursens syfte är att ge studenter grundläggande förståelse för organisationsteori och kunskaper kring olika perspektiv, begrepp och modeller som används för att beskriva och diskutera företags organisering. Kursen ska dessutom bidra till utveckling av deltagarnas akademiska färdigheter, inklusive kritiskt tänkande, diskussion, muntlig såväl som skriftlig redovisning samt förmåga att samverka i grupp.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Beskriva ett företags struktur, kultur, ledarskap och strategi med hjälp av begrepp och modeller från organisationsteorin.
- Redogöra för organisationens förändringsprocesser och beslutsfattande.
- Redogöra för organisationens samspel med omvärlden och roll i hållbar användning av biobaserade naturresurser.
- Visa förmåga att använda organisationsteoretiskt grundade begrepp och modeller.
- Tillämpa och diskutera olika organisationsteoretiska perspektiv.

Innehåll

Kursen genomförs med föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier och övningar. Arbetet genomförs både individuellt och i grupp.

Kursen ger en introduktion till teorier och modeller som förklarar hur man organiserar verksamheter och hur ett företag är en del av sin omvärld. Olika perspektiv introduceras med hjälp av exempel från deltagarnas intresseområden såsom agrart, skogligt och hållbart företagande.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Närvaro vid obligatoriska gästföreläsningar.
Godkänt deltagande i obligatoriska seminarier.
Godkända inlämningsuppgifter.
Godkänd tentamen
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: Delar av FÖ0453

På kursen kan du få ett av tre godkända slutbetyg; 3, 4, eller 5. Ditt slutbetyg är en sammanvägd bedömning av kursen.

  • För kursbetyg 3 krävs godkänt på lärandemål 6-8 samt minst 60 % på tentamen.
  • För kursbetyg 4 krävs godkänt på lärandemål 6-8 samt minst 75 % på tentamen.
  • För kursbetyg 5 krävs godkänt på lärandemål 6-8 samt minst 90 % på tentamen.

Individuella prestationer på övriga examinerande moment kan i vissa fall komma att höja slutbetyget på kursen.

Lärandemål

Bedömning 3

Bedömning 4

Bedömning 5

Examineras via

1

Beskriva ett företags struktur, kultur, ledarskap och strategi med hjälp av begrepp och modeller från organisationsteorin.

Beskriva ett företags struktur, kultur, ledarskap och strategi med hjälp av kursens organisationsteoretiska begrepp och -modeller.

Diskutera ett företags struktur, kultur, ledarskap och strategi med hjälp av kursens organisationsteoretiska begrepp och -modeller.

Analysera och diskutera ett företags struktur, kultur, ledarskap och strategi med hjälp av kursens organisationsteoretiska begrepp och -modeller.

Tentamen

5 hp

2

Redogöra för organisationens samspel med omvärlden.

Redogöra för organisationens samspel med omvärlden.

Diskutera organisationens samspel med omvärlden.

Analysera och diskutera organisationens samspel med omvärlden.

3

Redogöra för organisationens förändringsprocesser och beslutsfattande.

Redogöra för organisationens förändringsprocesser och beslutsfattande.

Diskutera för organisationens förändringsprocesser och beslutsfattande.

Analysera och diskutera för organisationens förändringsprocesser och beslutsfattande.

4

Tillämpa och diskutera olika organisationsteoretiska perspektiv.

Tillämpa kursens organisationsteoretiska perspektiv.

Diskutera kursens organisationsteoretiska perspektiv.

Analysera och diskutera kursens organisationsteoretiska perspektiv.

5

Redogöra för organisationens roll i hållbar användning av biobaserade naturresurser.

Redogöra för organisationens roll i hållbar användning av biobaserade naturresurser.

Diskutera organisationens roll i hållbar användning av biobaserade naturresurser.

Analysera och diskutera organisationens roll i hållbar användning av biobaserade naturresurser.

6

Visa förmåga att använda organisationsteoretiskt grundade begrepp och modeller i övningar.

Visa förmåga att använda kursens organisationsteoretiska begrepp och modeller i övningar.

Seminarier, inlämningar och övning

2,5 hp

7

Kritiskt bearbeta och diskutera vetenskaplig litteratur i tal och skrift.

Söka, kritiskt bearbeta och diskutera vetenskaplig litteratur i tal och skrift.

8

Redovisa utfört arbete såväl skriftligt som muntligt.

Redovisa utfört arbete såväl skriftligt som muntligt.

1) Organisationsteori: Struktur - Kultur - Processer
Författare: Jørgen F Bakka, Egil Fivelsdal, Lars Lindkvist
ISBN: 9789147077755
Kommentar: Förlaget släppte en ny upplaga av boken 2014. Det går bra att läsa den nya upplagan, men också äldre upplagor tillbaks till 2006.
2) Övrig litteratur tillkommer
Kommentar: Artiklar och övrig litteratur meddelas under kursens gång. Dessa görs tillgängliga på Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi Skogsekonomi (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0473 Anmälningskod: SLU-10242 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%